XPS500

Kantfalset plade af Ekstruderet Polystyren (XPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13164. Egnet til terrændæk fra bolig til tung industri, varme tage, parkeringsdæk, grønne-, omvendte- og Duo-tage. Kan anvendes udrænede og fugtige konstruktioner (med vandtryk).

Anvendelse
Terrændæk
Primær anvendelse under beton terrændæk til industriformål – se dimensioneringstabeller. Sundolitt XPS500 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Tag
Primær anvendelse ved tungt belastede tage såsom parkeringsdæk, underlag for tagterrasser og ved fugt belastede tage såsom grønne tage.
Generelt
Sundolitt XPS500 kan anvendes overalt hvor materialets egenskaber og lovgivning tillader.
XPS500 kan anvendes i udrænede konstruktioner - i våde miljøer.
Sundolitt XPS500 leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Sundolitt XPS 500 leveres med kantfals som standard og kan leveres med skarpe kanter som bestillingsvare.
Bidrag til konstruktionens isolans kan ses af U-værdi tabeller.
Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For brug ved terrændæk:
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.
For brug ved tag:
SBi-anvisning 273 ”Tag – Materialer, opbygning, egenskaber, detaljer”
BYG-ERFA (47) 07 05 03 *Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag”.
BYG-ERFA (27) 08 11 21 "Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold”.
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering...”.
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer”.
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Parkeringsdæk med betonsten - vandtæthed og forskydning i belægning”.
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.
Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Findes under Dokumentation.
MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader. Findes under "Om os".
Formater og tykkelser
Længde og bredde: med fals 585x1185 mm; 585x2385 mm*
med skarpe kanter 600x1200 mm; 600x2400 mm*
Tykkelser: 40, 50, 60, 70, 80 og 100 mm*.
*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13164. Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.
Materiale til bygningsdelsbeskrivelse - BIPS
Se her https://www.sundolitt.com/da/faq/materiale-til-bygningsdelsbeskrivelser/#

XPS500 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Dokumentation

Ballasttal pdf 91kb
Rapport kapillaritet pdf 302kb
Luftspalter i EPS-isolering pdf 26kb
Skillevægge dokumentation pdf 263kb
Optimal isolering pdf 442kb
Dimensioneringsvejledning pdf 984kb
MK Godkendelse 6.10 1502 pdf 149kb
Brandvejledning Tag EPS isolering 2015-2 pdf 952kb
Climate house pdf 596kb
DK-BRO-V01-Kombitag pdf 638kb
DK-BRO-V01-Gulvbrochure pdf 1012kb
DK-BRO-V01-Letfyld pdf 5782kb
DK-BRO-V01-Lagerliste pdf 950kb
Sundoltt XPS 500 beskrivelse docx 22kb
Sundolitt XPS500 pdf 105kb
SkillevaeggeBetondaekEPS xls 90kb
SundDATEPS og fejlmeldinger pdf 48kb
DK-BRO-V01-Tykkelser pdf 855kb
Grøn standard pdf 359kb
2015 02 13 Safety Data Sheet SUNDOLITT XPS EN UDATERT pdf 45kb
EPD XPS English 1120 pdf 4223kb
XPS DoP NO 211100 110121 pdf 582kb