Kub 250 veggsystem
  • Lett å bygge
  • 150 mm betongkjerne
  • Komplett system
  • Mange bruksområder
  • Kostnadseffektivt
  • Selvbygging mulig
Kub 250

Kub 250

Kub 250 veggsystem for garasjer, støttevegger og bærevegger