Tjälisolering XPS300

Tjälhävning i marken under din byggnad kan leda till sprickbildning p g a ojämna belastningar. Förebygg den skadliga tjälen med ordentlig isolering.

Dokumentation

EPD_Sundolitt XPS_2021-02-12_EN pdf 2921kb
säkerhetsdatablad XPS pdf 149kb
Produktblad Sundolitt XPS300 pdf 161kb
Prestandadeklaration_XPS_2020-03-03_EN pdf 956kb
eBVD_Sundolitt XPS200-XPS700_A-7330295-18297-0-1_2020-03-30 pdf 141kb
Produktblad Läggningsanvisning Sundolitt Tjälisolering pdf 1345kb