S60

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polystyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Anvendelse
Terrændæk
Primære anvendelse under beton terrændæk for almindelig boligformål. Ved belastning herudover bør Sundolitt S60 anvendelighed vurderes særskilt.
Sundolitt S60 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser.
Sundolitt S60 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet her på siden.
Tag
Primære anvendelse i varme-/flade tage og her som underlag for tagpapdækning eller tagfoliedækning. Såfremt belastning tillader kan Sundolitt S60 anvendes som nederste lag isolering i Duo-tage.
Sundolitt S60 leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder, samt med tagfald 1:40 og 1:100 som standard.
Generelt
Sundolitt S60 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - det vil sige uden vandtryk.
Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Læs eventuelt også sikkerhedsdatablad – findes under dokumentation.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For brug ved terrændæk:
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger” SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.
For brug ved tag:
TOR anvisning 22 ”Projektering” [Bemærk TOR anvisningens status]
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.
Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold – findes under Dokumentation.
MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader – findes under dokumentation.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm*
Tykkelser: 100-500 mm*
*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163 – se mere her.
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

S60 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Specifikationer og egenskaber

Varenummer 90602202
GTIN (EAN) nr. 5703949000418
Materialegruppe 607
Længde 1200
Bredde 600
Højde 220
Højde 2 220
Kalkulerede kvadratmetre 1,44
m3 (i enhed kalkuleret) 0,3168
Antal i enhed (styk) 2
Kategori Lagerrum
Varmeledningsevne (W/mK) 0,041
Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa) 60
Trykstyrke langtidslast 50 år 2 % def. (kPa) 18
Langtids E-modul (kPa) 900
Bøjestyrke (kPa) 100
Forskydningsstyrke (kPa) 50
Vandoptag ved langtids neddykning (vol%) <5,0 vol.%
Udvidelseskoefficient (mm(mK) 7.10E-5
Densitet (kg/m³) ca.14
Brand Euroklasse NPD (tidligere klasse F)
Vanddamppermeabilitet (mg/(Pa.h.m) 0,015-0,030
Kapillaritet Kapillarbrydende
Brugstemperatur, kort tid C 80
Brugstemperatur, lang tid C 60
Vanddamptransmission (my) 20-40