Gulv

Trinlydsløsninger, hurtigtvirkende gulvvarmeløsninger og lette gulve uden beton. Alle løsninger med sigtet "keep it simple".
  • Enkle løsninger
  • Hurtige løsninger
  • Effektive løsninger
Gulv

Let gulv

Løsning til såvel terrændæk som etageadskillelse. Til svømmende trægulve med og uden gulvvarme. Primært boliganvendelse.

Se produktsiden +
Gulv

Gulvvarme

Gulvvarmeløsninger som underlag for svømmende trægulve. Til såvel nybyggeri som renovering. Som element i opbygning af Lette gulve uden beton.

Se produktsiden +
Gulv

Trinlydplade

Mekanisk blødgjort Sundolitt EPS plade. Til bolig og kontor. Anvendes med svømmende støbt plade af anhydrit, flydemørtel eller armeret beton for at give den trinlyddæmpende effekt - er ikke egnet som underlag for svømmende trægulve.

Se produktsiden +