Miljø og klima

Miljø og klima


- Sundolitt EPS er 100% genanvendeligt

Alle vore produkter bidrager alene ved egenskaberne til en forbedring af miljøet. Eksempelvis som isoleringsmateriale, hvor der spares langt mere energi (læses forurening) end der forbruges til at fremstille og indbygge isoleringsmateriale. 

EPD

Sundolitt har fået udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD) for såvel EPS som XPS.

Bemærk! Ved sammenligning af produkt EPD'ere vil der alene gives et retvisende billede hvis sammenligningen foretage med lige værdige produkter, det vil sige ikke alene varmeledningsevne men også trykstyrke og andre betydende egenskaber.

DGNB certificeret byggeri

Producenterklæring om indhold af HBCDD og brug af halogenerede drivmidler ved fremstilling kan findes i menuen til venstre.

Ekspanderet polystyren, EPS eller blot Sundolitt

EPS bliver fremstillet af råolie og naturgas, som regnes for ikke-fornybare ressourcer. Af den olie der forbruges i den vestlige verden anvendes ca. 83% til energiproduktion, opvarmning eller som brændstof. I Europa anvendes blot 7% af den totale mængde forbrugt olie til fremstilling af alle typer plastmateriale. Ganske få procent bruges til EPS.

Anvendes EPS til  bygningsisolering vil dette bidrage til en reduktion i energiforbruget - altså anvendelse af ikke-fornybare ressourcer. Populært opstillet vil hvert kilo olie der forbruges til fremstilling af EPS til bygningsisolering, over byggeriets levetid (50 år), spare miljøet for afbrænding af 200 kilo olie til bygningsopvarmning.

Ved en god og effektiv varmeisolering sparer man altså en meget stor mængde fossilt brændstof (ikke-fornybare ressourcer). I tilgift mindskes udslip der bidrager til den såkaldte drivhuseffekt.

Læse mere i det følgende om

 • Materialer
  Pentan
  Styren

 • EPS bortskaffelse
  Genanvendelse
  Deponering

 • Miljøvurdering

 

Materialer
Pentan
Ved fremstilling af EPS anvendes naturgassen Pentan som ekspansionsmiddel. Pentan er en letflygtig kulbrinte (C5H12) og kendes også fra anaerob nedbrydning af plantemateriale (forrådnelse). Totredjedele af råvarens indhold af pentan forsvinder ud af materialet kort efter fremstillingen. Frigjort pentan nedbrydes af sollys (fotokemisk) til CO2 og vanddamp.

Styren
Styren, grundmaterialet for polystyren som EPS fremstilles af, er blevet diskuteret og studeret indgående blandt andet dets helbredseffekter.
Da styren i EPS findes i formen polystyren, en inaktiv stabil forbindelse, frigøres der under opskumning og støbning intet styren. Ved skæring med glødetråd kan der frigøres små mængder styren der ligger under gældende grænseværdier.

 

EPS bortskaffelse 
Genanvendelse
Afskær i forbindelse med produktion granuleres og genanvendes direkte i produktionen af nyt EPS materiale. Ikke forurenet EPS fra byggepladser kan ligeledes granuleres og genanvendes ved produktion af nyt materiale.

Deponering 
Deponering af EPS affald vil være mindst ønskværdigt og være en udelukkelse af muligheden for genanvendelse eller energiudvinding.
I tilfælde af at deponering er eneste mulighed kan EPS deponeres uden risiko. EPS er stabilt, biologisk ufarligt og ikke toksisk.

Se også sikkerhedsdatablade

 

Miljøvurdering

Byg et bedre miljø med Sundolitt (EPS)

  

Brugerfordele

Stor isoleringsevne 
Gode akustiske egenskaber
Fugtbestandig
Livslang holdbarhed
Fleksible egenskaber 
Formbar 
Omkostningseffektiv 
Let at transportere 
Let at bruge

  

Miljøfordele
Ikke toksiskt
100% genanvendeligt
Ingen risiko ved korrekt bearbejdning eller brug
Opfylder alle sikkerhedsforskrifter

 


Miljø og klima

- Sundolitt EPS er 100% genanvendeligt

Alle vore produkter bidrager alene ved egenskaberne til en forbedring af miljøet. Eksempelvis som isoleringsmateriale, hvor der spares langt mere energi (læses forurening) end der forbruges til at fremstille og indbygge isoleringsmateriale. 

EPD

Sundolitt har fået udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD) for såvel EPS som XPS.

Bemærk! Ved sammenligning af produkt EPD'ere vil der alene gives et retvisende billede hvis sammenligningen foretage med lige værdige produkter, det vil sige ikke alene varmeledningsevne men også trykstyrke og andre betydende egenskaber.

DGNB certificeret byggeri

Producenterklæring om indhold af HBCDD og brug af halogenerede drivmidler ved fremstilling kan findes i menuen til venstre.

Ekspanderet polystyren, EPS eller blot Sundolitt

EPS bliver fremstillet af råolie og naturgas, som regnes for ikke-fornybare ressourcer. Af den olie der forbruges i den vestlige verden anvendes ca. 83% til energiproduktion, opvarmning eller som brændstof. I Europa anvendes blot 7% af den totale mængde forbrugt olie til fremstilling af alle typer plastmateriale. Ganske få procent bruges til EPS.

Anvendes EPS til  bygningsisolering vil dette bidrage til en reduktion i energiforbruget - altså anvendelse af ikke-fornybare ressourcer. Populært opstillet vil hvert kilo olie der forbruges til fremstilling af EPS til bygningsisolering, over byggeriets levetid (50 år), spare miljøet for afbrænding af 200 kilo olie til bygningsopvarmning.

Ved en god og effektiv varmeisolering sparer man altså en meget stor mængde fossilt brændstof (ikke-fornybare ressourcer). I tilgift mindskes udslip der bidrager til den såkaldte drivhuseffekt.

Læse mere i det følgende om

 • Materialer
  Pentan
  Styren

 • EPS bortskaffelse
  Genanvendelse
  Deponering

 • Miljøvurdering

 

Materialer
Pentan
Ved fremstilling af EPS anvendes naturgassen Pentan som ekspansionsmiddel. Pentan er en letflygtig kulbrinte (C5H12) og kendes også fra anaerob nedbrydning af plantemateriale (forrådnelse). Totredjedele af råvarens indhold af pentan forsvinder ud af materialet kort efter fremstillingen. Frigjort pentan nedbrydes af sollys (fotokemisk) til CO2 og vanddamp.

Styren
Styren, grundmaterialet for polystyren som EPS fremstilles af, er blevet diskuteret og studeret indgående blandt andet dets helbredseffekter.
Da styren i EPS findes i formen polystyren, en inaktiv stabil forbindelse, frigøres der under opskumning og støbning intet styren. Ved skæring med glødetråd kan der frigøres små mængder styren der ligger under gældende grænseværdier.

 

EPS bortskaffelse 
Genanvendelse
Afskær i forbindelse med produktion granuleres og genanvendes direkte i produktionen af nyt EPS materiale. Ikke forurenet EPS fra byggepladser kan ligeledes granuleres og genanvendes ved produktion af nyt materiale.

Deponering 
Deponering af EPS affald vil være mindst ønskværdigt og være en udelukkelse af muligheden for genanvendelse eller energiudvinding.
I tilfælde af at deponering er eneste mulighed kan EPS deponeres uden risiko. EPS er stabilt, biologisk ufarligt og ikke toksisk.

Se også sikkerhedsdatablade

 

Miljøvurdering

Byg et bedre miljø med Sundolitt (EPS)

  

Brugerfordele

Stor isoleringsevne 
Gode akustiske egenskaber
Fugtbestandig
Livslang holdbarhed
Fleksible egenskaber 
Formbar 
Omkostningseffektiv 
Let at transportere 
Let at bruge

  

Miljøfordele
Ikke toksiskt
100% genanvendeligt
Ingen risiko ved korrekt bearbejdning eller brug
Opfylder alle sikkerhedsforskrifter