Pladeprodukter

Sundolitt produkter kombinerer lav vægt, højtrykstyrke og lav varmeisoleringsevne. Udnyttes dette optimalt forbedres byggeøkonomi, miljø, arbejdsmiljø og klima. Til tag-, væg- og gulv-/terrændæk konstruktioner. Sundolitt EPS og XPS er 100 % genanvendeligt.
Pladeprodukter

EPS isolering

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Specielt egnet til terrændæk for bolig og varme tage. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Se produktsiden +
Pladeprodukter

EPS Climate isolering

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Specielt egnet til terrændæk for bolig og varme tage. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk). Tilslag af grafit forbedrer produktets varmeledningsevne med cirka 20 %. Kendetegnes ved mørk grå farve.

Se produktsiden +
Pladeprodukter

XPS isolering

Kantfalset plade af Ekstruderet Polstyren (XPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Specielt egnet til terrændæk fra bolig til tung industri, varme tage, grønne, omvendte og Duo tage. Kan anvendes i udrænede og fugtige konstruktioner (med vandtryk). Kendetegnes ved den orange farve.

Se produktsiden +
Pladeprodukter

Trinlydplade

Mekanisk blødgjort Sundolitt EPS plade. Til bolig og kontor. Anvendes med svømmende støbt plade af anhydrit, flydemørtel eller armeret beton for at give den trinlyddæmpende effekt - er ikke egnet som underlag for svømmende trægulve.

Se produktsiden +
Pladeprodukter

EPS Tilbehør

Isoleringsstrimler og -blokke til reducering af konstruktionskuldebroer samt løsning for suglag til radonafværge.

Se produktsiden +