F-element S400MX

Skarpkantet bygge-/formelement til lav fundering af Ekspanderet Polystyren (EPS). Anvendelse til træhuse og hulemure, Op til 1½ plans huse (afhænger af belastning). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø. Anvendes alene i vedrænede opbygninger. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163.

Anvendelse
Fundamentselement for byggeri til såvel let som tungt, op til 1½ plan.
Der afrømmes til overside bæredygtigt lag (OSBL).
Afretning med sand fra OSBL niveau. Sandlagets tykkelse afhænger af OSBL niveau. Sandlaget forventes plant, stabilt og bæredygtigt. Sand indbygges efter standard for vibrationsindstampning. Planheden sikrer plan flade for husopførelsen. Stabilitet skal sikre, at sandopbygning ved belastning ikke resulterer i skadelig sætning. Bæredygtighed for at aktuel last kan bæres i sand/jord lag. Sundolitt funderingselementer udlægges direkte på sandlag.
F-elementer S400MX udlægges efter afmærkning (galger). F-elementer samles med Sundolitt sokkelsøm – 3 styk pr. samling. F-element for tilpasning tilskæres på pladsen med almindeligt skæreværktøj/varmetråd eller lignende. Ved ujævn skæring kan spalter forsegles med PU skum. Indvendigt bag og mellem F-elementer isoleres i nederste lag isolering mod sand med Sundolitt S eller C plader 80 (150 mm).
Øverste lag isolering (150 mm) udlægges således der ved behov, mod F-elementets lodrette del skabes en spalte for støbning af kantbjælke. Bredde af kantbjælke afhænger af last fra ydervæg (bagvæg). Ved bredde større end 200 mm skal der bag F-sokkel elementer suppleres med yderligere Sundolitt S400MX plader.
Ved dør- og vinduesåbninger kan der skæres lokalt i F-element top således betonplade kan føres længere ud i niche.
Ved skillevægge med betydelig last eller ved søjler ligeledes med betydelig last, erstattes nederste lag terrændæksisolering lokalt (areal afhænger af laststørrelse) af Sundolitt S400MX isoleringsplade (150 mm). Øverste lag terrændæksisolering udelades i nødvendigt omfang (afhænger af laststørrelse) således der etableres en ”T-bjælke” eller ”punktfundament” under terrændæksplade.
Kantbjælker, skillevægsfundamenter og punktfundamenter armeres efter behov. Samme armering i overside som underside. Armering B550.
Med mindre der er tale om forøget last (større end almindelig boliglast) kan armering i pladens underside være ø6 med maskevidde i b.r. 150 mm.
I F-sokkel elementets lodrette (skrå) vange nedskæres Sundolitt Z-binder. Anvendes som forankring af forkantbjælke til terrændæksskive. Z-binder placeres pr. 600 mm og i samme niveau som terrændæksarmering. Z-binder kan samtidig i forkantbjælke anvendes til montage af oversidearmering.
Bagside af F-elementets forkant behandles med formolie, formvoks (begge uden opløsningsmidler) eller andet slipmiddel/-materiale.
”EPS-formen” udstøbes med beton B25M, vibrationsfri. Start med udstøbning i forkantrende, således gives F-elementet tyngde og stabilitet. Beton ”udkastes” på pladeflader (aldrig samlinger) og trækkes/flyder derfra ud i kantbjælker på F-element. Ved usikkerhed kan F-elementers forkant fixeres med 100x100 tømmer eller andet.
Umiddelbart når støbt beton lige akkurat er formfast, skal F-elementets forkant afskæres – beton vil sidde fast hvis der ventes for længe.
Frilagt betonflade kan fremstå rå, svummes eller afsluttes med sokkelpuds for EPS.
Afskåret elementforkant (100 mm) udlægges flugtende med underside isoleringsopbygning (typisk underside minimum 250 mm under færdig terrænoverflade).
Med start underkant frilagtbjælke kan der for rottesikring udlægges ”voliernet” (galvaniseret jerntråd i tykkelse 1,0 mm og med maskeåbning ikke over 20 mm) på eller under vandret EPS plade udfor F-elementer. Voliernet afsluttes i terræn, så tæt på bygningen som funderingen tillader og med underkant 600 mm under færdig terrænoverflade. Net kan eventuel afsluttes sammen med et eventuelt omfangsdræn.
Generelt
Sundolitt F-element S400MX kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.
Bidrag til konstruktionens linietab kan ses af U-værdi tabeller og brochurer.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.
Ved dimensionering bør alle laster virkende til ugunst ikke overstige F-elementets langtidstrykstyrke, se skema herunder.
Konstruktioner påvirket af opadrettet last (sug) skal forankres til dæk/bagkantbjælke - eftervises.
Det anbefales at al beregning/dimensionering foretages af rådgivende ingeniør.
Håndtering
Produktet leveres palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600x1200 mm.
Højde: 400 mm.
Tykkelser: se detaljer
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Specifikationer og egenskaber

Varenummer 11600049
GTIN (EAN) nr. 5703949013494
Længde 600
Bredde 600
Højde 400
Højde 2 400
Kalkulerede kvadratmetre 0,36
m3 (i enhed kalkuleret) 0,144
Antal i enhed (styk) 1
Kategori Bestille
Varmeledningsevne (W/mK) 0,033
Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa) 400
Trykstyrke langtidslast 50 år 2 % def. (kPa) 120
Langtids E-modul (kPa) 4500
Bøjestyrke (kPa) 450
Forskydningsstyrke (kPa) 225
Vandoptag ved langtids neddykning (vol%) <5,0 vol.%
Udvidelseskoefficient (mm(mK) 7.10E-5
Densitet (kg/m³) ca. 40
Brand Euroklasse NPD (tidligere klasse F)
Vanddamppermeabilitet (mg/(Pa.h.m) 0,006-0,015
Kapillaritet Kapillarbrydende
Brugstemperatur, kort tid C 80
Brugstemperatur, lang tid C 60
Vanddamptransmission (my) 40-100

Dokumentation

DK-EPS Sikkerhedsdatablad pdf 250kb
Ballasttal pdf 91kb
Rapport kapillaritet pdf 302kb
Luftspalter i EPS-isolering pdf 26kb
Skillevægge dokumentation pdf 263kb
Prefabricated_EPS_Elements_used_as_Strip_Foundation pdf 430kb
Optimal isolering pdf 442kb
Dimensioneringsvejledning pdf 984kb
Sundolitt_fundering_vejledning_montering pdf 2382kb
Climate house pdf 596kb
DK-BRO-V01-Fundering pdf 970kb
Sundolitt_L-Elementer pdf 953kb
Sundolitt_U-elementer pdf 2221kb
DK-DOP-MX400 SP 006 05 010617 pdf 106kb
MX400 DoP SP 006 05 010617 english pdf 107kb
DK-EPD-V01-EPS rapport pdf 657kb
DK-BRO-V01-Tykkelser pdf 855kb
Grøn standard pdf 359kb
Grøn standard 0320 pdf 358kb
Fundering dimensioneringsvejledning pæle og letbyggeri jan20 pdf 606kb
Fundering anvendelsesvejledning letbyggeri, jan 20 pdf 2292kb
Funderings dimensioneringsvejledning , jan 20 pdf 1212kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 261kb