Fundamentisolering C80

Skarpkantede pladestykker af Ekspanderet Polystyren (EPS) tilsat grafit til forbedring af isoleringsevne med op til 20 %. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet til fundamentsopbygninger for hule mure og tilsvarende i for bolig og let industri. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Anvendelse
Facader

Primær anvendelse i hule mure (tegl, porebeton og beton) og som underlag for facadepuds (ETICS).
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Kan anvendes ved enfamilieshus (herunder også rækkehuse) i op til 2 etager, såfremt isoleringspladen afdækkes med pudssystem, der sammen med isoleringspladen, er testet efter SP Fire 105 jf. Eksempelsamlingen af 2016. Se Eksempelsamling for brandsikring af byggeri.
Ved øvrigt byggeri/anvendelse skal Sundolitt Climate C80F minimum afdækkes med beklædning K10 B-s1,d0 - se Eksempelsamling for brandsikring af byggeri.
Generelt

Sundolitt Climate C80F kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.
Plader opsættes på plant, stabilt og bæredygtigt underlag.
Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Vær opmærksom på at Sundolitt Climate kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter r

For brug i hule mure:
For anvendelse i hule mure se også notat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut her.
Anvendelse i hule mure til erstatning af stabiliserende søjler, se rapport fra Teknologisk her.
For brug i pudsede facader (ETICS):
Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri, 2 udg. 2016. Se Eksempelsamling for brandsikring af byggeri.
BYG-ERFA (21) 16 09 01 "Udvendig (efter)isolering - tegl-, beton-, og letbetonvægge med puds på isolering”.
Formater og tykkelser

Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm* Tykkelser: 100-500 mm* - se lagerliste. Hent. *bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere informationyderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

Fundamentsisolering er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Dokumentation

DK-EPS Climate Sikkerhedsdatablad pdf 251kb
DK-EPD-V01-EPS Climate rapport 2018 pdf 744kb
DK-BRO-V01-Gulvbrochure pdf 1012kb
DK-DOP- Climate C80 A 002 09 010617 pdf 106kb
C80 DoP A 002 09 010617 english pdf 107kb
Sundoltt Climate C80 beskrivelse docx 22kb
Sundolitt C80 pdf 115kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 84kb
pjece_4s_a4_white_to_grey_TRYK pdf 576kb
Pjece Grøn standard Terrændæk 0323 pdf 460kb
Pjece 2nd Life 0323 pdf 599kb