Trinlyd 5000

Plade af mekanisk blødgjort Ekspanderet Polystyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne, trinlyddæmpning og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø. Primær anvendelse ved brugsbelastning 5,0 kN/m2. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Plade leveres skarpkantet.

Anvendelse
Anvendes ved gulve med maksimal brugslast på 5,0 kN/m2. For yderligere se tekniske data nederst her i dokumentet.
Bidrager til konstruktionens isolans. Se deklareret lambdaværdi i tekniske data her under.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Anvendes sammen med tung svømmende plade som anhydrit, flydemørtel og armeret beton (ca.70 kg/m2).
Svømmende plade skal sikres mod lydforbindelse til omkringliggende lodrette bygningsdele.
Behov for eventuel tætning eller støbeunderlag på Sundolitt Trinlydsplader afhænger af anvisning fra leverandør af støbemateriale.
Ved behov for øget indbygningshøjde suppleres med almindelige Sundolitt S plader under Sundolitt Trinlydsplader.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
SBi anvisning 243 - Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri
SBi anvisning 237 - Lydisolering mellem boliger - nybyggeri
SBi anvisning 173 - Bygningers lydisolering. Ældre bygninger
SBi anvisning 218 - Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 500x1000 mm*
Tykkelser: 20, 30, 40, 50 og 60 mm* *bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163 – Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

Dokumentation

DK-BRO-V01-Gulvbrochure pdf 1012kb
DK-EPS Sikkerhedsdatablad pdf 250kb
Sundolitt Trinlyd 5000 pdf 153kb