Sundolitt Letfyld kan bære et 6 etagers hus


- dog ikke helt uden en masse stål og beton

Entreprenørfirmaet CG Jensen etablerer et bærende dæk henover den kommende Metrostation Frederiksberg Allé, hvilket i sig selv ikke lyder spektakulært, men skal der ovenpå dækket bygges et seksetagers byggeri, kræves der ekstraordinære tiltag.Sundolitt dirketør i samtale med pladsleder

Betondækket med sin støbte tykkelse på 1,5-2 meter, består af 265 ton stål, 1100 m3 beton og hele 441 m3 Sundolitt Letfyld. Betondækket er en kombination af efterspændt armering samt slap armering, som danner bjælker på kryds og på tværs, også kaldet et ribbedæk. Dækket bæres af blot 11 søjler og 2 vægge og spænder henover den kommende Metrostation Frederiksberg Allé.

Byggeleder ved C G Jensen A/S Jonas D. Groser fortæller, at det primære formål med anvendelse af dækprincippet og anvendelsen af Sundolitt Letfyld var at spare vægt og derved penge. Dækket kommer til at veje 2,5 ton pr. m2 med isoleringen. Jonas Groser tilføjer at det i sagen har været muligt at benytte Sundolitt’s store fleksibilitet ved leveringer til stor gavn for projektets fremdrift. Fremstillingen af de store klodser, hvor få af dem var ens gik også nemt. Da Sundolitt kunne udarbejde klodser ud fra et digitalt grundlag. Det gjorde der ingen fejl var på de leverede klodser.

Sundolitt Letfyld på dæk med armeringsarbejdeBygherre for projektet er Unionkul Udvikling ApS og NRE Denmark A/S. NRE Denmark har også rollen som totalentreprenør.

Sundolitt Letfyld og herunder Sundolitt Vejfyld er i Danmark anvendt som fyldmateriale ved betonstøbning, som aflastning over og bag bygningskonstruktioner, som aflastning ved vejsideudvidelser og kompensationsfyld ved vejbyggeri.

Sundolitt A/S - a business built on air Sundolitt A/S har i mere end 50 år leveret isolering til det danske marked. Sundolitt er del af Sunde Gruppen, som i dag har 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Spanien. Vi prioriterer miljøhensyn højt i udviklingen af vores produktportefølje, og vores værdisæt - ansvarlighed, åbenhed, risikovillighed og troværdighed tegner vores virksomhed.

Læs mere om Sundolitt Letfyld

Sundolitt as


Sundolitt Letfyld kan bære et 6 etagers hus

- dog ikke helt uden en masse stål og beton

Entreprenørfirmaet CG Jensen etablerer et bærende dæk henover den kommende Metrostation Frederiksberg Allé, hvilket i sig selv ikke lyder spektakulært, men skal der ovenpå dækket bygges et seksetagers byggeri, kræves der ekstraordinære tiltag.Sundolitt dirketør i samtale med pladsleder

Betondækket med sin støbte tykkelse på 1,5-2 meter, består af 265 ton stål, 1100 m3 beton og hele 441 m3 Sundolitt Letfyld. Betondækket er en kombination af efterspændt armering samt slap armering, som danner bjælker på kryds og på tværs, også kaldet et ribbedæk. Dækket bæres af blot 11 søjler og 2 vægge og spænder henover den kommende Metrostation Frederiksberg Allé.

Byggeleder ved C G Jensen A/S Jonas D. Groser fortæller, at det primære formål med anvendelse af dækprincippet og anvendelsen af Sundolitt Letfyld var at spare vægt og derved penge. Dækket kommer til at veje 2,5 ton pr. m2 med isoleringen. Jonas Groser tilføjer at det i sagen har været muligt at benytte Sundolitt’s store fleksibilitet ved leveringer til stor gavn for projektets fremdrift. Fremstillingen af de store klodser, hvor få af dem var ens gik også nemt. Da Sundolitt kunne udarbejde klodser ud fra et digitalt grundlag. Det gjorde der ingen fejl var på de leverede klodser.

Sundolitt Letfyld på dæk med armeringsarbejdeBygherre for projektet er Unionkul Udvikling ApS og NRE Denmark A/S. NRE Denmark har også rollen som totalentreprenør.

Sundolitt Letfyld og herunder Sundolitt Vejfyld er i Danmark anvendt som fyldmateriale ved betonstøbning, som aflastning over og bag bygningskonstruktioner, som aflastning ved vejsideudvidelser og kompensationsfyld ved vejbyggeri.

Sundolitt A/S - a business built on air Sundolitt A/S har i mere end 50 år leveret isolering til det danske marked. Sundolitt er del af Sunde Gruppen, som i dag har 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Spanien. Vi prioriterer miljøhensyn højt i udviklingen af vores produktportefølje, og vores værdisæt - ansvarlighed, åbenhed, risikovillighed og troværdighed tegner vores virksomhed.

Læs mere om Sundolitt Letfyld

Sundolitt as