RadonSafety S150

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polystyren (EPS) med spor til brug for radonsug. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet til bolig formål, let erhverv og under opbygninger med stabiliserende skillevægge

Anvendelse
Terrændæk
Sundolitt RadonSafety S150 anvendes som suglag under terrændæk, som alternativ til 100 mm stenmateriale.
Primær anvendelse under beton terrændæk for såvel boligformål som let industri. Ved belastning herudover bør Sundolitt RadonSafety S150 anvendelighed vurderes særskilt – se dimensioneringstabeller på www.sundolittguiden.dk. Sundolitt RadonSafety S150 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor.
Sundolitt RadonSafety S150 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Sundolitt leveres i tykkelse og format, som angivet herunder.
Generelt
Sundolitt RadonSafety S150 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.
Bidrag til konstruktionens isolans kan ses i Teknisk data herunder.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For brug ved terrændæk:
SBi-anvisning 233 ”Radonsikring af nybyggeri”
SBi-anvisning 247 ”Radonsikring af eksisterende bygninger”
BYG-ERFA (99) 15 01 02 ”Radonsikring nye bygninger”.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 1200x1200 mm
Tykkelser: 50 mm (spor 30x30 mm pr. 100 mm i begge retninger)
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere informationer
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.
Materiale til bygningsdelsbeskrivelse - BIPS
Se her https://www.sundolitt.com/da/faq/materiale-til-bygningsdelsbeskrivelser/#

Dokumentation

DK-EPS Sikkerhedsdatablad pdf 250kb
DK-BRO-V01-Gulvbrochure pdf 1012kb
DK-DOP-S150 SP 003 05 010617 pdf 106kb
S150 DoP SP 003 05 010617 english pdf 107kb
Sundoltt RadonSafety 80 beskrivelse docx 21kb
Sundolitt RadonSaftety S150 pdf 139kb
SkillevaeggeBetondaekEPS xls 90kb
DK-EPD-V01-EPS rapport pdf 657kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 84kb

Relaterede produkter

Radonspærre

Radonspærre