Radonspærre

Gastæt Polyethylen folie. Primært til tætning af eventuel spalte mellem terrændæk og ydervægsfundament. Folie kan samles med butylklæber.

Relaterede produkter

RadonSafety S150

RadonSafety S150

RadonSafety S80

RadonSafety S80