Meddelelser


- til kunder og samarbejdspartnere

Vedrørende Corona (Covid 19)

 

Billund, den 12. marts 2020

 

Kære samarbejdspartner

 

Tanken og spørgsmålet melder sig i stigende grad.

Sundolitt Danmark har lokal produktion i Billund, Viborg, Brønderslev og Slangerup. Langt overvejende består vore køb af råmaterialer fra koncernens egen råvarefabrik i Ålesund, herunder XPS ligeledes fra koncernens XPS-fabrik i Oslo. Med andre ord kontrollerer vi langt den største del af vor værdikæde, og vi vurderer risikoen for forstyrrelser som absolut minimal i den aktuelle situation. En betydelig del at vores transport er vores egen, hvilket betyder, at vi også har god kontrol over egen transport.

Ikke desto mindre træffer vi i koncernen og her under Sundolitt Danmark generelt en række forebyggende foranstaltninger for yderligere at minimere risikoen for leveringsproblemer.

Vores faciliteter og vores personale

Største risiko, som vi i øjeblikket ser, at personale bliver berørt af karantæne eller sygdom og dermed berører vores evne til at levere til og servicere Jer vores kunder. Vi har i nogen tid indført strenge rejse-/besøg krav og regler for vores personale og for vores faciliteter med det formål at minimere spredningen af ​​infektioner af enhver art. Ud over disse strenge regler, sikrer vi adgang for alt personale for muligt hjemmearbejde, hvor det er muligt. Da vi har flere fabrikker, har vi også en stor grad af fleksibilitet i at kontrollere leverancer fra den fabrik, der i øjeblikket har de bedste produktions- og leveringsmuligheder.

Lager og køb

Vi øger gradvist vores lager af råvarer og hjælpevare for at øge vores sikkerhedsbuffer i tilfælde af uheld eller leveringsvanskeligheder fra vores leverandører. Vi vælger nu også at opbygge et større lager af færdigvarer som en buffer i tilfælde af mulige forstyrrelser. Vi har også en kontinuerlig dialog med vores største leverandører om deres leveringskapacitet, mens vi parallelt afsøger alternative leverandører.

Finansiel styrke

Sunde Group har eksisteret i mere end 100 år, hvoraf lidt over 56 år i Danmark. Vi har god økonomisk styrke og har derfor økonomiske muligheder for at træffe ekstraordinære foranstaltninger for at minimere risikoen for leveringsvanskeligheder, f.eks midlertidigt øgede varebeholdninger, øgede købsomkostninger og øgede transportomkostninger. I tider som disse bør I som kunde værdsætte dette med dine leverandører, da det indirekte skaber leveringssikkerhed og sikkerhed for Jeres virksomhed.

Hvad kan I som kunde gøre?

God planlægning og forventningsafstemning er vigtig for alle virksomheder og især vigtig i disse tider. Vi er som altid, og selvfølgelig, meget hjælpsomme, men hvis I selv overvejer Jeres købsrutiner og giver os ekstra leveringstid, vil det være en stor hjælp.

Alt er imidlertid ikke forventeligt, og især ikke i dagens situation. Vi er overbeviste om, at vi ved fælles hjælp og tæt dialog vil løse de mulige vanskeligheder som ville kunne opstå.

 

Med venlig Hilsen

Henrik Vasylyeva

 

 


Meddelelser

- til kunder og samarbejdspartnere

Vedrørende Corona (Covid 19)

 

Billund, den 12. marts 2020

 

Kære samarbejdspartner

 

Tanken og spørgsmålet melder sig i stigende grad.

Sundolitt Danmark har lokal produktion i Billund, Viborg, Brønderslev og Slangerup. Langt overvejende består vore køb af råmaterialer fra koncernens egen råvarefabrik i Ålesund, herunder XPS ligeledes fra koncernens XPS-fabrik i Oslo. Med andre ord kontrollerer vi langt den største del af vor værdikæde, og vi vurderer risikoen for forstyrrelser som absolut minimal i den aktuelle situation. En betydelig del at vores transport er vores egen, hvilket betyder, at vi også har god kontrol over egen transport.

Ikke desto mindre træffer vi i koncernen og her under Sundolitt Danmark generelt en række forebyggende foranstaltninger for yderligere at minimere risikoen for leveringsproblemer.

Vores faciliteter og vores personale

Største risiko, som vi i øjeblikket ser, at personale bliver berørt af karantæne eller sygdom og dermed berører vores evne til at levere til og servicere Jer vores kunder. Vi har i nogen tid indført strenge rejse-/besøg krav og regler for vores personale og for vores faciliteter med det formål at minimere spredningen af ​​infektioner af enhver art. Ud over disse strenge regler, sikrer vi adgang for alt personale for muligt hjemmearbejde, hvor det er muligt. Da vi har flere fabrikker, har vi også en stor grad af fleksibilitet i at kontrollere leverancer fra den fabrik, der i øjeblikket har de bedste produktions- og leveringsmuligheder.

Lager og køb

Vi øger gradvist vores lager af råvarer og hjælpevare for at øge vores sikkerhedsbuffer i tilfælde af uheld eller leveringsvanskeligheder fra vores leverandører. Vi vælger nu også at opbygge et større lager af færdigvarer som en buffer i tilfælde af mulige forstyrrelser. Vi har også en kontinuerlig dialog med vores største leverandører om deres leveringskapacitet, mens vi parallelt afsøger alternative leverandører.

Finansiel styrke

Sunde Group har eksisteret i mere end 100 år, hvoraf lidt over 56 år i Danmark. Vi har god økonomisk styrke og har derfor økonomiske muligheder for at træffe ekstraordinære foranstaltninger for at minimere risikoen for leveringsvanskeligheder, f.eks midlertidigt øgede varebeholdninger, øgede købsomkostninger og øgede transportomkostninger. I tider som disse bør I som kunde værdsætte dette med dine leverandører, da det indirekte skaber leveringssikkerhed og sikkerhed for Jeres virksomhed.

Hvad kan I som kunde gøre?

God planlægning og forventningsafstemning er vigtig for alle virksomheder og især vigtig i disse tider. Vi er som altid, og selvfølgelig, meget hjælpsomme, men hvis I selv overvejer Jeres købsrutiner og giver os ekstra leveringstid, vil det være en stor hjælp.

Alt er imidlertid ikke forventeligt, og især ikke i dagens situation. Vi er overbeviste om, at vi ved fælles hjælp og tæt dialog vil løse de mulige vanskeligheder som ville kunne opstå.

 

Med venlig Hilsen

Henrik Vasylyeva