Levetid

Levetid


- forventet levetid ved korrekt indbygget isolering.

Deklarerede værdier forventes uændrede i produktets levetid.

Forudsætning for levetid er at produktet ikke påvirkes af mekanisk/temperatur/vand overlast, af sollys, af ikke normalt i jord forekommende stoffer herunder opløsningsmidler - se også afsnittet kemisk resistens.

Opfyldes forudsætninger forventes levetiden for Sundolitt EPS, EPS Climate og XPS, at svare til levetiden for den konstruktion hvor i Sundolitt benyttes.


Levetid

- forventet levetid ved korrekt indbygget isolering.

Deklarerede værdier forventes uændrede i produktets levetid.

Forudsætning for levetid er at produktet ikke påvirkes af mekanisk/temperatur/vand overlast, af sollys, af ikke normalt i jord forekommende stoffer herunder opløsningsmidler - se også afsnittet kemisk resistens.

Opfyldes forudsætninger forventes levetiden for Sundolitt EPS, EPS Climate og XPS, at svare til levetiden for den konstruktion hvor i Sundolitt benyttes.