Egenskaber - EPS

Egenskaber - EPS


- klasser og niveauer i henhold til DS/EN13163

CE mærkerFor at Sundolitt produkter skal kunne CE-mærkes skal egenskaber kontrolleres og være i overenstemmelse med DS/EN 13172 og DS/EN13163. Nedenstående egenskaber opfylder standarderne, kapillaritet stilles der ved CE-mærkningen ikke krav til, er dog alligevel undersøgt.

Egenskaberne af et leveret produkt fremgår af kode anført på pakkelabel.

 

Egenskaber

Beskrivelse

Kode

Standard

Varmeledningsevne

Materialets evne til at holde på varme.
Jo lavere værdi jo bedre isoleringsevne.

Angives med aktuel
deklareret værdi

 

DS/EN12667

Trykstyrke, korttids
(klassificationsværdi)

 

Måles i kN/m² ved 10% deformation.
Anvendes alene som klassificationsstørrelse.
Ex. 60kN/m²

Ex. CS(10)60

DS/EN826

-                 , langtids

 

Opgives i kN/m². Ved fuld belastning over 50 år
vil deformation (krympning) maksimalt andrage
2% af materialets tykkelse.
Da udviklingen er liniær kan det antages at den halve langtidsbelastning forårsager den halve deformation.
Ex. 18 kN/m²

 

Ex. CC(2,5/2/50)18

DS/EN1606

Vandabsorption

 

Maksimalt vandoptag i % ved fuld neddykning over tid.

Ex. WL(T)5

DS/EN12087

Dimensionsstablilitet

 

Maksimal krybning i % i materiale efter produktion.

Ex. DS(N)5

DS/EN1603

Maksimal anvendelses temperatur kortvarigt

Angives ikke på mærkning

70ºC

Ingen test

Brandegenskab

 

 

F

Ingen test

Krympning

 

Angives ikke på mærkning

0,07mm/m/ºC

Ingen test

Bøjestyrke

 

Mål for materialet håndterbarhed.

BS50

DS/EN 12089

Kapillaritet

 

Materialets evne til  at suge fugt.

 

DS/EN12087


Egenskaber - EPS

- klasser og niveauer i henhold til DS/EN13163

CE mærkerFor at Sundolitt produkter skal kunne CE-mærkes skal egenskaber kontrolleres og være i overenstemmelse med DS/EN 13172 og DS/EN13163. Nedenstående egenskaber opfylder standarderne, kapillaritet stilles der ved CE-mærkningen ikke krav til, er dog alligevel undersøgt.

Egenskaberne af et leveret produkt fremgår af kode anført på pakkelabel.

 

Egenskaber

Beskrivelse

Kode

Standard

Varmeledningsevne

Materialets evne til at holde på varme.
Jo lavere værdi jo bedre isoleringsevne.

Angives med aktuel
deklareret værdi

 

DS/EN12667

Trykstyrke, korttids
(klassificationsværdi)

 

Måles i kN/m² ved 10% deformation.
Anvendes alene som klassificationsstørrelse.
Ex. 60kN/m²

Ex. CS(10)60

DS/EN826

-                 , langtids

 

Opgives i kN/m². Ved fuld belastning over 50 år
vil deformation (krympning) maksimalt andrage
2% af materialets tykkelse.
Da udviklingen er liniær kan det antages at den halve langtidsbelastning forårsager den halve deformation.
Ex. 18 kN/m²

 

Ex. CC(2,5/2/50)18

DS/EN1606

Vandabsorption

 

Maksimalt vandoptag i % ved fuld neddykning over tid.

Ex. WL(T)5

DS/EN12087

Dimensionsstablilitet

 

Maksimal krybning i % i materiale efter produktion.

Ex. DS(N)5

DS/EN1603

Maksimal anvendelses temperatur kortvarigt

Angives ikke på mærkning

70ºC

Ingen test

Brandegenskab

 

 

F

Ingen test

Krympning

 

Angives ikke på mærkning

0,07mm/m/ºC

Ingen test

Bøjestyrke

 

Mål for materialet håndterbarhed.

BS50

DS/EN 12089

Kapillaritet

 

Materialets evne til  at suge fugt.

 

DS/EN12087