Ny Sunpack kasse for superkjølt laks

Ny Sunpack kasse for superkjølt laks

Les mer om nytt produkt for frakt av fersk laks

Les mer her


Nyttige snarveier

Sundolitt®Sunpack®Bærekraft
Sundolitt White to Grey™

Sundolitt White to Grey™

Vårt konsept for omlegging fra hvit til grå EPS.

Les mer om konseptet


Den nye storstua i Kautokeino isoleres med resirkulert plast

Da Statsbygg satte krav om at minst tre av produktene til det nye storbygget i Kautokeino skulle inneholde mer enn 80% resirkulerte råvarer, ble Sundes isolasjonsplater i resirkulert plast løsningen.

Les mer
Den nye storstua i Kautokeino isoleres med resirkulert plast


Sunde Balance™

Sunde Balance™

Vår klimastrategi. En kontinuerlig utvikling og forbedring av hele vår verdikjede

Les mer om klimastrategien


Åpning av det nye studentbygget i Ålesund

Åpning av det nye studentbygget i Ålesund

Sundebygget plasserer Ålesund på kartet som en fullverdig universitetsby.

Les mer her


Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS, og gjør samtidig endringer i ledergruppen

Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS, og gjør samtidig endringer i ledergruppen

Les mer her


Energisparing i praksis

Energisparing i praksis

Trygge og varme boliger med Kub og Ringmur

Les mer her


Stillinger

Stillinger

Les mer her

Les mer her


Sunpack kasser

Sunpack kasser

Emballasje som isolerer og beskytter

Les mer her


Sunde EPS

Sunde EPS

Kvalitetsprodukt med mange bruksområder

Les mer her


Grunnsteinen lagt på Sundebygget

Grunnsteinen lagt på Sundebygget

Det nye studentbygget har blitt til gjennom en samarbeidsavtale mellom NTNU Campus, Ålesund kommune og Sunde AS.

Les mer om studentbygget herLær om montering av Garasjeringmur

Video Garasjeringmur
Lær om montering av Garasjeringmur