Puss på isolasjon
  • For renovering og nybygg
  • Energieffektiv løsning
  • God isolasjonsløsning
  • Høy isolasjonsevne
  • Forskjellige trykkfastheter
  • Lett å jobbe med
EPS S150

EPS S150

Sundolitt EPS byggisolasjon med 150 kPa trykkstyrke og lambdaklasse 35.