Duotak - renovering
  • Lett å montere
  • Brannsikre løsninger
  • Preaksepterte løsninger
  • Høy isolasjonsevne
  • Trykkstyrke til å gå på
  • Kostnadseffektivt system
XPS Drensplater u/duk

XPS Drensplater u/duk

Isolerende Drensplater av fuktsikker XPS uten fiberduk med drenerende riller. Brukes til yttervegg

EPS C60 Climate

EPS C60 Climate

Sundolitt Climate C60 med 60 kPa trykkstyrke og lambdaklasse 32.

EPS C80 Climate

EPS C80 Climate

Sundolitt Climate C80 med 80 kPa trykkstyrke og lambdaklasse 31.