Vegg

Sundolitt EPS og XPS kan brukes på vegger både over og under bakkenivå. På prosjekter både med nybygg og renovering vil man finne gode isolasjonsprodukter fra Sunde som sikrer de egenskapene man er ute etter. Her er mange løsninger mulig og vi anbefaler å legge til grunn byggdatablader fra Byggforskserien og annen relevant dokumentasjon i prosjekteringsarbeidet.
  • Høy isolasjonsevne
  • Lavt energiforbruk
  • Stort utvalg produkter
  • Gode egenskaper
  • For kjellervegger
  • For fasader
Vegg

Drensplater kjellervegg

Sundolitt Drensplater er produksert av Sundolitt XPS. Platene har freste vertikale riller med en målimt fiberduk på utsiden av disse. Dette sikrer åpning til drenering slik at regnvann drenerer ned til drensrørene selv om vegetasjon vokser inn i drenerende masser og tetter disse.

Se produktsiden +
Vegg

Isolasjon og knotteplast

Det er anbefalt å alltid ha like mye eller mer isolasjon på utsiden av veggene og da trengs det materialer som tåler fuktig miljø og har høy trykkstyrke. Det er også anbefalt å ha knotteplasten på utsiden av isolasjonen og da kan både EPS og XPS brukes. Velg trykkstyrke/type etter hvor høyt det fylles inntil.

Se produktsiden +
Vegg

Puss på isolasjon

EPS er godt egnet til puss så produktet er mye brukt til fasader med kompakte pussede løsninger. Produktene finnes i forskjellige trykkstyrker er isolasjonsklasser så disse egenskapene kan men legge til grunn når bygg prosjekteres. Henviser også til anvisninger i Byggforskserien.

Se produktsiden +
Vegg

Støpematriser

Støpematriser i EPS materiale settes inn i forskalinger og gir mønster på den ferdig støpte veggen. Når matrisene fjernes dagen etter støping vil det være igjen et flott mønster på veggen.

Se produktsiden +