Frostsikring bygg og anlegg

Sundolitt XPS er et svært godt egnet materiale til frostsikring. I Norge varierer temperaturene mye og når det er fukt i bakken vil det medføre frostsprengning når vannet fryser. For å hindre dette legges XPS horisontalt i bakken rundt bygg, i veier og andre steder.
  • Høy isolasjonsevne
  • Høy trykkstyrke
  • Svært lavt fuktopptak
  • Beholder isolasjonsevne
  • Svært lang levetid
  • Hindrer frostsprenging
Frostsikring bygg og anlegg

XPS frostsikring bygg

For å hindre telehiv og kuldegjennomslag er det anbefalt å frostsikre bygg med XPS plater på utsiden. Platene legges horisontalt i grunnen inntil bygget. Tykkelse og bredde bestemmes ut fra antall frosttimer på stedet. Se vår Ringmur brosjyre for tabeller og dimensjonering.

Se produktsiden +
Frostsikring bygg og anlegg

XPS frostsikring vei

Frostsikring av veier med Sundolitt XPS er en effektiv metode for å sikre mot frostsprengning. Metoden gjør at det frostfrie laget med stein og singel kan reduseres kraftig som følge av isolasjonsevnen til XPS.

Se produktsiden +
Frostsikring bygg og anlegg

XPS frostsikring jernbane

Isolering av jernbaneskinner med Sundolitt XPS er en effektiv måte å sikre god frostsikring og samtidig redusere bruk av frostfrie steinmasser. Platene lages i tilpasset lengde på 4 meter slik at de legges på tvers av skinnegangen.

Se produktsiden +
Frostsikring bygg og anlegg

XPS frostsikring idrettsanlegg

Sundolitt XPS fotballplater brukes mye til isolering av kunstgressbaner og andre idrettsanlegg. Platene har profil på kantene som også sikrer drenering av overflatevann gjennom isolasjonslaget.

Se produktsiden +
Frostsikring bygg og anlegg

XPS kulvertisolering

Sundolitt XPS er svært godt egnet til frostsikring av rør i grunnen. Lavt fuktopptak og god isolasjonsevne gir et godt resultat. På fjellgrunn brukes som oftes kasser helt rundt røret, mens i jordmasser brukes XPS på sidene og over eller kun over.

Se produktsiden +