Omvendte tak - grønne tak
  • Lett å montere
  • Brannsikre løsninger
  • Preaksepterte løsninger
  • Høy isolasjonsevne
  • Trykkstyrke til å gå på
  • Kostnadseffektivt system
XPS Drensplater u/duk

XPS Drensplater u/duk

Isolerende Drensplater av fuktsikker XPS uten fiberduk med drenerende riller. Brukes til yttervegg