XPS frostsikring vei
  • Sparer utlegging av mye steinmasser
  • Isolerer veibanen
  • Lett å legge ut
  • Høy trykkstyrke
  • Svært lang levetid
  • Svært lavt fuktopptak
XPS300

XPS300

Sundolitt XPS byggisolasjon med 300 kPa trykkstyrke.

XPS500

XPS500

Sundolitt XPS byggisolasjon med 500 kPa trykkstyrke.

XPS700

XPS700

Sundolitt XPS byggisolasjon med 700 kPa trykkstyrke.