Kub veggsystem
  • U-verdier fra 0,017 til 0,008
  • Bokomfort i toppklasse
  • Ingen kuldebro
  • Teknisk godkjenning
  • Kostnadseffektivt
  • Egeninnsats mulig
Kub 450-150 U11

Kub 450-150 U11

Kub 450-150 U11 veggsystem - U-verdi fra 0,11 til 0,09. Byggisolasjon satt i system.

Kub 350-150 U17

Kub 350-150 U17

Kub 350-150 U17 veggsystem - U-verdi fra 0,17 til 0,12. Byggisolasjon satt i system.

Kub 350-200 U22

Kub 350-200 U22

Kub 350-200 U22 er en variant i Kub familien med hele 200 mm betongtykkelse. Produktet er beregnet for bruksområder med kjeller der det er høy tilfylling eller lange strekk mellom støttevegger.

Kub 250-150 U32

Kub 250-150 U32

Kub 250-150 U32 har betongkjerne på 150 mm og 50 mm isolasjon på hver side. Produktet egner seg godt til hytter, garasjer, støttevegger, bærevegger, basseng etc.