Tak

Sundolitt takisolasjon gir trygge løsninger både brannteknisk og i forhold til god vannføring på flate tak. Systemene er lette å håndtere og gir kort byggetid. Sunde sine konsulenter hjelper til med å finne løsninger og gjør også gratis mengdeberegning om ønskelig.
  • Høy isolasjonsevne
  • Lett å bygge med
  • Komplette system
  • Fallplater for sikker vannføring
  • Kileplater fører vann til sluk
  • Mengdeberegning utføres gratis
Tak

Kompakte flate tak

Sundolitt takisolasjon brukes svært mye til isolasjon på flate tak, såkalte kompakte tak, og da mest i en rettvendt løsning. Rettvendt takisolasjon er når isolasjonen ligger under det vanntette membransjiktet / taktekkingen. Isolasjonssystemet inneholder flere typer fallplater og kiler som brukes til å sikre god vannføring til sluk.

Se produktsiden +
Tak

Duotak - renovering

Duotak isolering brukes for eksempel når man har tak som skal brukes til gangtraffikk eller annet. Da legges ofte EPS isolasjon først på bærekonstruksjonen og tekking påføres. Deretter legges XPS isolasjon som har svært lavt fuktopptak oppå membranen. Til slutt påføres slitelaget. Duotak kan også brukes ved renovering når man legger ny isolasjon oppå en eksisterende tekking med isolasjon under.

Se produktsiden +
Tak

Omvendte tak - grønne tak

Omvendt takisolering med all isolasjon oppå membranen brukes mye på samme områder som duotak. Den isolasjonen som brukes oppå bør ha lavt fuktopptak for at isolasjonsevnen skal opprettholdes når overflatevann og regn tilføres takflaten. Dermed blir Sundolitt XPS det beste produktet til dette siden den har svært lavt fuktopptak.

Se produktsiden +