Bærekraft

 

Vi har en aktiv og ambisiøs rolle i å jobbe for bedre og mer energieffektive løsninger. Alle våre produkter er i dag 100% gjenvinnbare, og vi skal videre. Gjennom klimastrategien Sunde Balance hever vi listen ytterligere.

 


Sunde-Balance-bead-white.jpg


Sunde-Balance-intro2.svg

En kontinuerlig utvikling og forbedring av hele vår verdikjede

Alternative råvarekilder, reduksjon i forbruk, minimering av avfall, mer gjenvinning og mer bruk av grønn energi er alle viktige steg på veien mot mer miljøvennlige produkter.

sunde-balance-bevaring-sq.jpg

Bevaring av energi

Fokus på å bevare energi er kjernen i vår virksomhet. Å ta vare på det som allerede er, fører til mindre forbruk og redusert miljøbelastning.

originalen.jpg

Originalen som fortsatt setter standarden

I mer enn 100 år har vi satt standarden som en hel bransje følger, og gjennom konseptet Sunde Balance™ hever vi nå listen ytterligere.


Sunde Balance – konsepter:

 

Sundolitt White to Grey™

Sundolitt White to Grey™ er vårt konsept for omlegging fra hvit til grå EPS. Målet er å sørge for en enda grønnere produksjon og mer miljøvennlige isolasjonsprodukter. Sundolitt White to Grey™ er en del av vår overordnede klimastrategi Sunde Balance™.

Les mer
Sundolitt White to Grey™

Sundolitt 2nd Life™

Sundolitt 2nd Life™ handler om å hente tilbake en stadig større andel av brukt emballasje og isolasjon. Materialet benyttes deretter om igjen til nye produkter. Gjenvinning og gjenbruk utgjør en av de viktigste pilarene i vår klimastrategi Sunde Balance™.

Les mer
Sundolitt 2nd Life™