Svillemembran

Svillemembran for plassering mellom ringmur og tresvill for utjevning av ujevnheter og tetting.

Svillemembranen er en svært viktig del av byggets tetthet og har som funksjon både å ta opp ujevnheter, men også å sørge for tetting mot tettesjikt i vegg og gulv. Flik på svillemembranen skal monteres ut og brettes opp bak utvendig vindsperre. Innover festes svillemembran sammen med radonsperre eller eventuelt dampsperre.

Dokumentasjon

TG Svillemembran 0618 pdf 370kb
TEK Svillemembran 0819 pdf 156kb

Relaterte produkter

Knotteplast

Knotteplast

Dampsperre plast

Dampsperre plast