Hållbarhet

Klimatstrategin Sunde Balance™ beskriver vår väg mot en allt grönare värdekedja där vi fokuserar på minskad materialåtgång, minimering av avfall, mer återvinning och mer användning av grön energi.

 

 


Sunde-Balance-bead-white.jpg


Sunde Balance oval SE.jpg

Alternativa råvarukällor, minskad förbrukning, minimering av avfall, mer återvinning och mer användning av grön energi är alla viktiga steg på vägen mot mer miljövänliga produkter.

sunde-balance-bevaring-sq.jpg

Bevara energin

Fokus på att bevara energin är kärnan i vår verksamhet. Att ta vara på energin som redan finns leder till minskad konsumtion och där med minskad miljöpåverkan.

originalen.jpg

Originalet som sätter standarden

I mer än 100 år har vi satt standarden som en hel bransch följer och genom konceptet Sunde Balance ™ höjer vi nu ribban ytterligare.


Sunde Balance – koncept:

 

Sundolitt White to Grey™

Sundolitt White to Grey™ är vårt koncept för konvertering från vit till grå EPS. Målet är att säkerställa en ännu grönare produktion och mer miljövänliga isoleringsprodukter. Sundolitt White to Grey™ är en del av vår klimatstrategi Sunde Balance™.

Läs mera här
Sundolitt White to Grey™

Sunde 2ndLife™

2nd Life™ handlar om att "hämta" tillbaka en allt större andel av överskottsmaterial från byggarbetsplatser och använda förpackningar från livsmedelsindustrin. Materialet återanvänds sedan igen för nya produkter.

Sunde 2ndLife™