Mark
Rörisolerlåda XPS300

Rörisolerlåda XPS300

Sundolitt Rörisolerlåda i XPS används för att isolera rördragningar i mark och skydda dem från rörelser i marken.

Tjälisolering XPS300

Tjälisolering XPS300

Tjälhävning i marken under din byggnad kan leda till sprickbildning p g a ojämna belastningar. Förebygg den skadliga tjälen med ordentlig isolering.