KBF-grund
  • Vid enklare grundläggning
  • Försett med sockel av fibercement
Kantbalksform KBF-400

Kantbalksform KBF-400

Ett grundelement med höjden 400 mm. Levereras i kvaliteten S200MX.

Kantbalksform KBF-500

Kantbalksform KBF-500

Ett grundelement med höjden 500 mm. Levereras i kvaliteten S200MX.

Kantbalksform KBF-600

Kantbalksform KBF-600

Ett grundelement med höjden 600 mm. Levereras i kvaliteten S200MX.