F-grund
  • Kvarsittande gjutform för kantbalk
  • Kraftig homogen sockel utan skarvar
  • Används med fördel vid hus med tegelfasad
F-400

F-400

Ett grundelement med höjden 400 mm. Levereras i kvaliteterna S200MX och S400MX.