Dränering
XPS Drän

XPS Drän

Används för värmeisolering, kapillärbrytande skikt, fuktskydd och dränering av ytterväggar av betong eller mursten under mark där vatten- eller marktryck är extra högt.

DuoDrän Källarvägg

DuoDrän Källarvägg

Sundolitt DuoDrän Källarvägg används som isolering och dränering av källarväggar