Vägg

Vägg

Kub

Sundolitt KUB är utvecklat med höga krav på kvalitet, isolering och användarvänlighet. Byggsystemet bygger på formgjutna EPS-block som fungerar som en isolerad gjutform. Sundolitt KUB monteras enkelt och den låga vikten gör byggprocessen snabb och resulterar i mindre arbetsbelastning än traditionella byggsystem. Man staplar byggklossar likt LEGO och på så sätt bygger man sina källarväggar eller väggar till bostadshus. Blocken är vändbara, både hörn och standardblock, och ger på så sätt en mindre variation av blocktyper än andra byggsystem. Efter montage av block, armering och gjutning får man en kraftig konstruktion med dubbelsidig isolering helt utan köldbryggor. Byggsystemet ger väggar med mycket låg energiförbrukning och ger möjlighet till många fasadalternativ som t ex puts, panel, plåt eller tegel.

Till produktsidan
Vägg

Dränering

Till produktsidan