Tak

Oavsett om du ska isolera en stor industrihall, ett flerbostads- eller kontorshus, en innergård med terrasser och planteringar eller ett grönt tak så har Sundolitt produkterna som gör arbetet både smidigt och lätt på det mest kostnadseffektiva sättet. Produkter i framkant tillsammans med marknadens bästa leveranssäkerhet och fullservice från projektering och förfrågan till leverans gör Sundolitt till den självklara samarbetspartnern när du ska isolera ditt tak. Helt enkelt så köper du kunskap och trygghet och får isoleringen på köpet! Med vårt unika fallsystem med fallskivor med fallet på längden minskar vi både antalet olika produkter på taket samtidigt som läggningstiden minskar drastiskt! Kontakta oss gärna för mer information om hur ni kan kapa läggningskostnaderna för just era tak!
Tak

Industritak

För att bygga ett välisolerat, lättmonterat, kostnadseffektivt tak med mycket låg vikt är kombinationstaket en mycket bra lösning. När ett TRP-bjälklag ligger med lutning byggs det på med en mineralullsskiva i botten för brandskydd inneifrån, PE-folie för diffusionstäthet, cellplast i lämplig tjocklek för önskat U-värde, takboard för brandskydd ovanifrån och till sist tätskiktet på toppen. Detta kallas ett kombinationstak eller kort och gott kombitak då man kombinerar de olika materialens egenskaper för den bästa möjliga slutprodukten.

Till produktsidan
Tak

Flerbostadshus & Kontor

På ett tak där bärande bjälklag är av betong, HD/F eller liknande är det snabbaste och enklaste sättet att bygga lutning samtidigt som man isolerar taket att använda ett kombinationstak av cellplast och mineralull. Direkt på betongen läggs en PE-folie eller ett svetsats provisoriskt tätskikt, sedan läggs ett antal lager med plan cellplast som kompletteras med fallisolering i lämplig lutning och takboard samt tätskikt överst. Skulle man vilja ha extra brandskydd underifrån eller ett skikt som kan ta upp lite ojämnheter i underlaget kan man också här lägga en mineralull precis som på kombitaket för TRP-bjälklag.

Till produktsidan
Tak

Gröna tak & Terrasser

Dagens bild av morgondagens stadsbild är en levande stadsmiljö med mycket gröna inslag och från många håll föreskrivs idag att nyproducerade byggnader och ibland hela stadsdelar ska innehålla en viss mängd olika former av gröna anläggningar i form av gröna tak, terrasser, grönytor, innergårdar, mm. När vi pratar om gröna tak innefattar det de former av anläggningar med bjälklag, isolerings- och tätskiktssystem under en växtbädd av vegetation av sedum/örter/mossa/gräs och/eller buskar och träd. Vi har självklart system för de flesta typer av gröna tak, terrasser och innergårdar!

Till produktsidan