Villatak
Luftspaltsskiva

Luftspaltsskiva

Skapar snabbt och enkelt en luftspalt mellan undertak och innertak när du inreder eller tilläggsisolerar vindsutrymme.