Väg & Lättfyllnad
Lättfyllnadsblock

Lättfyllnadsblock

En grundskiva som används för att höja marknivån där det inte förekommer fordonstrafik.

Vägblock

Vägblock

Ett överlägset fyllnadsmaterial på vägbankar med lösa eller sättningsbenägna jordlager. Förbättrar stabilitet och bidrar till att begränsa sättningar.