Integritets- & Personuppgiftspolicy


Sundolitt AB fokuserar på att säkerställa och skydda rätten till sekretess för våra kunder. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med den vid varje tid gällande lagstiftningen, härunder enligt lagen om persondata och anvisningar om personuppgifter. Personuppgifter är information som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan peka ut dig som kund.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den personliga information som vi erhåller och samlar in genom er beställning av varor och tjänster från Sundolitt AB, och vad vi gör för att skydda den personliga information.

Vi ber dig att ta del av innehållet i denna personuppgiftspolicy. Genom att beställa och använda våra varor och tjänster, samtycker du till att vi använder den personliga informationen enligt denna personuppgiftspolicy, och de gränser som gäller i den för varje tid gällande lagstiftningen.

 

1. Ansvarig för användning

Sundolitt AB är ansvarig för användning av den personliga informationen i samband med alla varor och tjänster som tillhandahålls av Sundolitt AB.

 

2. Vår användning av personuppgifter

2.1. Registrering och insamling av personuppgifter

Sundolitt AB använder den personliga information som angavs när du registrerades hos oss, som namn, adress, e-postadress och telefonnummer, tillsammans med information som du ger oss, t.ex. din IP-adress. Vi samlar också kreditinformation vid kreditförsäljning.

Sundolitt AB samlar dessutom kontinuerligt in och använder information om din kundrelation, som t.ex. information om inköpshistorik.

 

2.2. Användning av personlig information

Personlig information används för att ge dig de varor och tjänster som du har beställt och att kunna administrera kundrelationen, genomföra leverans och fakturering, och ge information om prisjusteringar som är relevanta för din kundrelation.

 

2.3. Särskilt om användning av cookies

Cookies används på vissa delar av www.sundolitt.se. Cookies används för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Vi använder inte cookies för insamling av känsliga personuppgifter. Du kan när som helst göra ändringar i din webbläsare och blockera cookies.

 

3. Speciellt med användning av personuppgifter i samband med marknadsföring

Vi använder personlig information för att ge dig information om varor och tjänster av intresse för dig. Om du är, eller har varit, kund hos Sundolitt AB, begär vi in ditt godkännande innan vi skickar  elektronisk information eller marknadsföring.

Sundolitt AB använder för övrigt telefon, e-post och andra digitala kommunikationsmedium för marknadsföring mot kunder. Denna marknadsföring utförs enligt den vid varje tid gällande lagstiftningen. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation, kan du när som helst avbeställa  detta.

Om du inte är, eller aldrig har varit kund, kommer vi använda elektronisk marknadsföring, dvs skicka nyhetsbrev, om du uttryckligen har samtyckt i få sådan marknadsföringskommunikation.

 

4. Information för anställda

Sundolitt AB hanterar personlig informationen för sina anställda för att administrera löner och personalansvar enligt personuppgiftes lagen §8, första delen och §8 en), b) eller f), och §9 en), b) och f). Nödvändig information för utbetalning av löner, dvs grunddata, nivån på lönen, tidsregistrering, skatteprocent, skattehemvist, fackförening och återbetalning registreras.

Sundolitt AB registrerar information i samband med central administration av användare, och information om tillgång till IKT-system. Informationen distribueras endast i samband med löneutbetalningar och annan information som görs enligt lag. Rutiner för att ta bort personuppgifter görs enligt lagstiftningen om redovisning och arkiv.

Anställdas filer hålls i personalarkivet. Filer rensas när arbetsrelationen avslutas.

 

5. Att behålla och lagra personlig information

Vi behåller personuppgifter enligt gällande lagstiftning, och har vid varje tidpunkt åtgärder för att säkerställa kraven på sekretess, tillgänglighet och integritet.

Din personliga information kommer endast att lagras så länge Sundolitt AB har verkligt skäl för detta, och i varje fall inte längre än vad som följer den vid varje tid gällande lagstiftningen. När Sundolitt AB inte längre har verkligt skäl för att lagra personlig information, kommer informationen tas bort eller avidentifieras.

 

6. Distribution av personuppgifter – tystnadspliken

Vi kommer inte att distribuera personlig information relaterad till dig eller någon i samma bolag till någon tredje part, såvida inte distributionen av personuppgifter är:

-          Godkänd av personen i fråga

-          Enligt lagstiftning eller föreskrifter ges enligt bestämmelse i lagstiftningen

-          På order från en domstol eller annan myndighet

-          Som ett led i utmätning etc. där verkligt skäl finns

Tystnadsplikten är dock inte ett hinder för Sundolitt AB att kommunicera denna information till företag som, efter överenskommelse med Sundolitt AB, ansvarar för den tekniska eller administrativa driften av våra tjänster.

När vi ger information till dessa företag, säkrar vi att dessa tredje parter vidmakthåller Sundolitt AB:s krav för hantering och användning av personuppgifter och den vid varje tid gällande lagstiftningen.

Sundolitt AB  kan ocksåge tredje part tillgång till ackumulerade och avpersonifierade data.

 

7. Dina rättigheter

Du är när som helst rätt att få tillgång till dina uppgifter som registrerats av Sundolitt AB. Du kan också begära rättelse och radering av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen som gäller.

 

8. Revision av denna Integritets- & Personuppgiftspolicy

Vi kan ändra denna förklaring om:

(a) hantering av personuppgifter ändras, eller

(b) Revision anses vara nödvändigt på grund av ändringar av lagar eller föreskrifter enligt lagstiftning.

 

9. Metoder

Kontakta oss om du vill ha mer information om Sundolitt AB:s hantering av personlig information.

 

Kontaktuppgifter:

E-post: sweden@sundolitt.com

Tel: + 46 322 62 60 00

Adress: Nordgårdsvägen 2, 4447 82  Vårgårda