Sundolitt
White to Grey™

Vårt koncept för konvertering från vit till grå EPS.

Sundolitt White to Grey™ handlar om att vi genom produktserien Sundolitt Climate utvecklar nästa generation isolering för bygg och anläggning. Målet är att säkerställa en ännu grönare produktion och mer miljövänliga isoleringsprodukter.

Läs mer om produktserien Sundolitt Climate

Sundolitt-White-to-grey-topimag.jpg


sundolitt-20prc.jpg

20 % mindre volym, miljöpåverkan och materialåtgång – lika bra isolering

Genom produktserien Sundolitt Climate har vi utvecklat nästa generations isolering. Vid 20 % mindre volym har Sundolitt Climate lika bra isoleringsvärde som vit EPS.

Sundolitt-infinity.jpg

100% Återvinningsbar

Sundolitt Climate är, liksom vit EPS, 100% återvinningsbar och kan återvinnas oändligt många gånger.

Besparning på golv, vägg och tak

Med 20 % mindre volym kan byggets golv- vägg- och tak-konstruktion göras tunnare. Detta sparar både på transporter och arbetstid men även möjlighet till större areal, tex vid uthyrning.

Besparning på golv, vägg och tak

Optimering av byggnadens klimatdeklaration

Minskad volym och högre isoleringsvärde ger en betydande förbättring på byggnadens CO2-fotavtryck.

Optimering av byggnadens klimatdeklaration

checkmark.svg

Endast 2% råvara används i färdig produkt

checkmark.svg

Mindre volym ger 20 % färre transporter

checkmark.svg

Tunnare konstruktioner med bättre isolering


Enklare hantering och bättre arbetsförhållanden

Mindre volymer gör produkterna betydligt mer utrymmeseffektiva och lättare att hantera på byggarbetsplatsen. Sundolitt Climate reflekterar mindre ljus än vit EPS, och du undviker därmed bländning vid arbete i solljus.

Enklare hantering och bättre arbetsförhållanden

I linje med koncernens klimatstrategi

Sundolitt White to Grey™ är en del av vår övergripande klimatstrategi Sunde Balance®. Sundolitt White to Grey-konceptet leder till mindre transporter, mindre råvaruförbrukning och minskade koldioxidutsläpp i enlighet med FN:s hållbarhetsmål 9, 12 och 13.

I linje med koncernens klimatstrategi

Phone.svg

Vill du veta mer om hur nästa generation isolering kan bidra i ditt projekt?

Kontakta vår säljavdelning för mer information.