Lättfyllnadsblock

En grundskiva som används för att höja marknivån där det inte förekommer fordonstrafik.