Fotränna

Fotrännor används som takavvattning

Sundolitt Fotränna har en kärna av EPS-cellplast som klistrats och inneslutits i underlagspapp.