Letfyld


- Arkil A/S anvender Sundolitt Letfyld til aflastning af støttevæg ved vejbro

Entreprise: Aflastning af 40 m lang støttevæg ved vejbro, Nykøbing Falster

Entreprenør: Arkil A/S

Leverance: Sundolitt Letfyld, ca. 450 m3

Udførelse: Januar – juni 2016

Sundolitt Letfyld kan med sit store format, høje trykstyrke og meget lave vægt opfylde alle krav fra entreprenøren til aflastning af støttevæg

Økonomisk attraktiv

I forbindelse med opbygning af en 40 meter lang og 2,5 til 4 meter høj støttevæg ved vejbro på Nykøbing Falster, havde entreprenørvirksomheden Arkil A/S behov for et letfyldsmateriale, der kunne sikre en stejl hældning af støttevæggen, mindske trykket på dæmningsopbygningen og sikre tilstrækkelig bæreevne i forhold til opbygningens belastning fra fortov, cykelsti og vejbane. Sundolitt Letfyld blev løsningen, som er hurtig at etablere pga. det store format samtidig med det mindre behov for udgravning. Samlet set en økonomisk attraktiv løsning.Byggeplads blokke som støtte for væg

En effektiv løsning

Opbygningen af Sundolitt Blokke blev lavet i forbandt og materialets lave densitet og høje trykstyrke sikrede lastkompensation og fjernede samtidig det vandrette tryk på omkringliggende konstruktioner. Der kunne laves en stejl hældning og samtidig kunne væggen af støttesten opbygges uden, at den skulle modstå tryk fra bagvedliggende letfyld. En yderst effektiv løsning, der gav tilfredshed.

Sundolitt Letfyld

Blokkenes mål er 1200x2400x500 mm og har en vægt på cirka 50 kg. De kan håndteres af 2 personer og har tidligere været anvendt til projekter som Køge Bugt motorvejens sideudvidelse, hvor de aflastede eksiterende pæledæk samt aflastning af forsinkelsesbassiner under nyt stianlæg ved Ryparken Station. Brdr. Sunde koncernen leverede i 2012 sin absolut største leverance af Sundolitt Letfyld til ny 4-spors Europavej igennem Vestfold i Norge. Der blev leveret 100.000 m3 Sundolitt Letfyld.

EPS giver mange muligheder

EPS materialets egenskaber, lave densitet, blokkenes format og opbygningen i forbandt, gør det muligt helt at fjerne vandret tryk fra opbygningen og skabe ekstra bæreevne ved lastkompensation.


Letfyld

- Arkil A/S anvender Sundolitt Letfyld til aflastning af støttevæg ved vejbro

Entreprise: Aflastning af 40 m lang støttevæg ved vejbro, Nykøbing Falster

Entreprenør: Arkil A/S

Leverance: Sundolitt Letfyld, ca. 450 m3

Udførelse: Januar – juni 2016

Sundolitt Letfyld kan med sit store format, høje trykstyrke og meget lave vægt opfylde alle krav fra entreprenøren til aflastning af støttevæg

Økonomisk attraktiv

I forbindelse med opbygning af en 40 meter lang og 2,5 til 4 meter høj støttevæg ved vejbro på Nykøbing Falster, havde entreprenørvirksomheden Arkil A/S behov for et letfyldsmateriale, der kunne sikre en stejl hældning af støttevæggen, mindske trykket på dæmningsopbygningen og sikre tilstrækkelig bæreevne i forhold til opbygningens belastning fra fortov, cykelsti og vejbane. Sundolitt Letfyld blev løsningen, som er hurtig at etablere pga. det store format samtidig med det mindre behov for udgravning. Samlet set en økonomisk attraktiv løsning.Byggeplads blokke som støtte for væg

En effektiv løsning

Opbygningen af Sundolitt Blokke blev lavet i forbandt og materialets lave densitet og høje trykstyrke sikrede lastkompensation og fjernede samtidig det vandrette tryk på omkringliggende konstruktioner. Der kunne laves en stejl hældning og samtidig kunne væggen af støttesten opbygges uden, at den skulle modstå tryk fra bagvedliggende letfyld. En yderst effektiv løsning, der gav tilfredshed.

Sundolitt Letfyld

Blokkenes mål er 1200x2400x500 mm og har en vægt på cirka 50 kg. De kan håndteres af 2 personer og har tidligere været anvendt til projekter som Køge Bugt motorvejens sideudvidelse, hvor de aflastede eksiterende pæledæk samt aflastning af forsinkelsesbassiner under nyt stianlæg ved Ryparken Station. Brdr. Sunde koncernen leverede i 2012 sin absolut største leverance af Sundolitt Letfyld til ny 4-spors Europavej igennem Vestfold i Norge. Der blev leveret 100.000 m3 Sundolitt Letfyld.

EPS giver mange muligheder

EPS materialets egenskaber, lave densitet, blokkenes format og opbygningen i forbandt, gør det muligt helt at fjerne vandret tryk fra opbygningen og skabe ekstra bæreevne ved lastkompensation.