Beregningsprogram skillevægge


- Skillevægge påvirket af stabilitetslast

Det er gennem mange år blevet stadig mere populært med skillevægge direkte på terrændæk, uden selvstændigt fundament.

Med indførelsen af de nye energibestemmelser, og dermed større isoleringstykkelser, har behovet for entydige beregningsanvisninger vist sig. 

I tillæg til anvisninger for skillevægge på trykfast isolering uden selvstændigt fundament udgives et nemt tilgængeligt vejledende beregningsprogram.

Programmet er udviklet således Sundolitt RadonSafety kan medtages som bærende del i konstruktionen.

Anvisning og program gælder alene ikke-lastbærende, dog vindstabiliserende, skillevægge i normal etagehøjde.

Anvisningen er udarbejdet i samarbejde med Murværkscentret på Teknologisk Institut.

Skillevægge og gulvvarme: Se notat.

Dokumentation

Program (Excel ver.97-2003)


Beregningsprogram skillevægge

- Skillevægge påvirket af stabilitetslast

Det er gennem mange år blevet stadig mere populært med skillevægge direkte på terrændæk, uden selvstændigt fundament.

Med indførelsen af de nye energibestemmelser, og dermed større isoleringstykkelser, har behovet for entydige beregningsanvisninger vist sig. 

I tillæg til anvisninger for skillevægge på trykfast isolering uden selvstændigt fundament udgives et nemt tilgængeligt vejledende beregningsprogram.

Programmet er udviklet således Sundolitt RadonSafety kan medtages som bærende del i konstruktionen.

Anvisning og program gælder alene ikke-lastbærende, dog vindstabiliserende, skillevægge i normal etagehøjde.

Anvisningen er udarbejdet i samarbejde med Murværkscentret på Teknologisk Institut.

Skillevægge og gulvvarme: Se notat.

Dokumentation

Program (Excel ver.97-2003)