Gulvvarme

Gulvvarme


- gulvvarme til svømmende trægulve med hurtig reaktion
 • Sundolitt GulvvarmeUdlægning af gulvvarmeplader

  • Bedre komfort!

  • Lavere rumtemperatur!

  • Reagerer hurtigt på ændringer i rumtemperatur!

  • - og så kan Sundolitt som noget unikt indgå i opbygningens isolans!

  Sundolitt gulvvarme er udformet således at det stort set kan tilpasses ethvert rum, med et minimalt spild.

  Sundolitt gulvvarme kan anvendes til flere typer svømmende gulve - trægulv, laminatgulv, gulvgips, gulvspånplader m.m. I alle tilfælde skal gulvleverandørens anvisninger dog følges.

  Sundolitt gulvvarme kan også bruges ved etagedæk - vær opmærksom på eventuelle brandkrav.

  Sundolitt gulvvarme bidrager med sin isoleringsevne til hele konstruktionens isolans.

  Ved ”let" gulvvarme fordeles varmen fra gulvvarmerørene ud under gulvet afGulvvarmeslanger monteres varmefordelingsplader af aluminium. Varmeafgivelsen fra let gulvvarme reagerer, på grund af en lille varmekapacitet, relativt hurtigt på ændringer i varmetilførselsbehov, ved f.eks. solindfald gennem større vinduespartier. Særdeles anvendelig i lavenergihuse og til lette gulvee ved renovering.

  Opbygningen kræver ikke pladsstøbt beton, hvorved det er muligt at undgå unødig byggefugt.

  Ved etablering af gulvvarme i forbindelse med såvel nybyggeri og bygningsrenovering skal konstruktioner isoleres i henhold til gældende bygningsreglement. Vær opmærksom på at der stilles krav ved etagedæk med gulvvarme.

  I rum med gulvvarmeanlæg fungerer hele gulvfladen som en stor radiator. For at opnå optimal varmeafgivelse skal gulvets overfladetemperatur være jævnt fordelt. For at undgå skader skal termostaten indstilles, så trægulvets overfladetemperatur ikke overstiger den temperatur, leverandøren af trægulvet foreskriver (normalt 25–27°C).

  Der er stor forskel på henholdsvis ældre og nyere huses energibehov. I enfamiliehuse isoleret efter de aktuelle krav er effektbehovet lavere end i ældre bygninger, hvor der normalt er et højt effektbehov. Ved sidstnævnte er det måske ikke muligt, at opnå tilstrækkelig opvarmning ved brug af gulvvarmeanlæg som eneste varmekilde.

  Gulvbelægningen har endvidere betydning for hvor meget effekt der kan afgives fra gulvet til rummet.

   

  Gulvvarme ved gulv med beton

  Svømmende gulv

  Mellemlag (gulvpap eller lignende)

  Sundolitt Gulvvarme S250MX

  Betondæk

  Evt. Sundolitt isolering (som ved terrændæk)

  Afretningslag (plant stabil underlag)

  Isolering skal være Sundolitt S250MX - læs eventuelt mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.

  Gulvopbygning med gulvvarmesystem over beton

   

  Gulv med gulvvarmesystem uden beton

   

  Gulvvarme ved gulv uden beton

  Svømmende gulv

  Mellemlag (gulvpap eller lignende)

  Sundolitt Gulvvarme S250MX

  Sundolitt S250MX

  Afretningslag (plant stabil underlag)

  Isolering skal være Sundolitt S250MX - læs eventuelt mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.


Gulvvarme

- gulvvarme til svømmende trægulve med hurtig reaktion
 • Sundolitt GulvvarmeUdlægning af gulvvarmeplader

  • Bedre komfort!

  • Lavere rumtemperatur!

  • Reagerer hurtigt på ændringer i rumtemperatur!

  • - og så kan Sundolitt som noget unikt indgå i opbygningens isolans!

  Sundolitt gulvvarme er udformet således at det stort set kan tilpasses ethvert rum, med et minimalt spild.

  Sundolitt gulvvarme kan anvendes til flere typer svømmende gulve - trægulv, laminatgulv, gulvgips, gulvspånplader m.m. I alle tilfælde skal gulvleverandørens anvisninger dog følges.

  Sundolitt gulvvarme kan også bruges ved etagedæk - vær opmærksom på eventuelle brandkrav.

  Sundolitt gulvvarme bidrager med sin isoleringsevne til hele konstruktionens isolans.

  Ved ”let" gulvvarme fordeles varmen fra gulvvarmerørene ud under gulvet afGulvvarmeslanger monteres varmefordelingsplader af aluminium. Varmeafgivelsen fra let gulvvarme reagerer, på grund af en lille varmekapacitet, relativt hurtigt på ændringer i varmetilførselsbehov, ved f.eks. solindfald gennem større vinduespartier. Særdeles anvendelig i lavenergihuse og til lette gulvee ved renovering.

  Opbygningen kræver ikke pladsstøbt beton, hvorved det er muligt at undgå unødig byggefugt.

  Ved etablering af gulvvarme i forbindelse med såvel nybyggeri og bygningsrenovering skal konstruktioner isoleres i henhold til gældende bygningsreglement. Vær opmærksom på at der stilles krav ved etagedæk med gulvvarme.

  I rum med gulvvarmeanlæg fungerer hele gulvfladen som en stor radiator. For at opnå optimal varmeafgivelse skal gulvets overfladetemperatur være jævnt fordelt. For at undgå skader skal termostaten indstilles, så trægulvets overfladetemperatur ikke overstiger den temperatur, leverandøren af trægulvet foreskriver (normalt 25–27°C).

  Der er stor forskel på henholdsvis ældre og nyere huses energibehov. I enfamiliehuse isoleret efter de aktuelle krav er effektbehovet lavere end i ældre bygninger, hvor der normalt er et højt effektbehov. Ved sidstnævnte er det måske ikke muligt, at opnå tilstrækkelig opvarmning ved brug af gulvvarmeanlæg som eneste varmekilde.

  Gulvbelægningen har endvidere betydning for hvor meget effekt der kan afgives fra gulvet til rummet.

   

  Gulvvarme ved gulv med beton

  Svømmende gulv

  Mellemlag (gulvpap eller lignende)

  Sundolitt Gulvvarme S250MX

  Betondæk

  Evt. Sundolitt isolering (som ved terrændæk)

  Afretningslag (plant stabil underlag)

  Isolering skal være Sundolitt S250MX - læs eventuelt mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.

  Gulvopbygning med gulvvarmesystem over beton

   

  Gulv med gulvvarmesystem uden beton

   

  Gulvvarme ved gulv uden beton

  Svømmende gulv

  Mellemlag (gulvpap eller lignende)

  Sundolitt Gulvvarme S250MX

  Sundolitt S250MX

  Afretningslag (plant stabil underlag)

  Isolering skal være Sundolitt S250MX - læs eventuelt mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.