Gulv med beton


- opbygning som terrændæk

Sundolitt - Efterisolering og nybyggeri med gulv af beton

"Svømmende gulve", hvor Sundolitt S gulvisolering indgår som både varmeisolerende og trykfordelende lag.

Sundolitt isoleringsplader kan udlægges direkte på plant, bærende underlag. Ved ujævne underlag kan anbefales et plant, stabilt og bæredygtigt afretningslag.

Ved anvendelse på etageadskillelser skal det sikres at underliggende bærende dæk er brandteknisk egnet - typisk betonetageadskillelse.

Opbygningerne kan anvendes til alt lige fra bolig til industri.


Gulv med beton

- opbygning som terrændæk

Sundolitt - Efterisolering og nybyggeri med gulv af beton

"Svømmende gulve", hvor Sundolitt S gulvisolering indgår som både varmeisolerende og trykfordelende lag.

Sundolitt isoleringsplader kan udlægges direkte på plant, bærende underlag. Ved ujævne underlag kan anbefales et plant, stabilt og bæredygtigt afretningslag.

Ved anvendelse på etageadskillelser skal det sikres at underliggende bærende dæk er brandteknisk egnet - typisk betonetageadskillelse.

Opbygningerne kan anvendes til alt lige fra bolig til industri.