Terrændæk uden beton

Terrændæk uden beton


- perfekt løsning ved renovering. 'Byg om morgenen og flyt ind om eftermiddagen - næsten'

 

Terrændæk uden beton med gulvvarme

Terrændæk uden beton består typisk af følgende lag

 • Gulvbelægning (opbygning med styrke og stivhed svarende til 22 mm gulvspånplade)

 • Eventuel gulvvarmeløsning

 • Isoleringslag (Sundolitt S250MX)

 • Fugtspærre

 • Isoleringslag/kapillarbrydende lag (Sundolitt S250MX)

 • Plant, stabil og bæredygtigt lag (typisk sand)

NB!

Princippet kan anvendes ved såvel renovering som nybyggeri, ved indvendig efterisolering af terrændæk samt konvertering af krybekældre.

Underlag (drænet/udrænet)

Plant, stabilt og bæredygtigt underlag’. Planheden kan have betydning for planhed i det færdige gulv. Stabilitet mod uønsket sætning i gulvet. Bæredygtig for at bære forventet belastning på gulv.

Kapillarbrydende lag

Kapillarbrydende lag sikrer mod opstigende fugt fra jord.

God byggeskik i Danmark foreskriver at gulve/dæk mod jord skal udføres med et kapillarbrydende lag på mindst 150 mm, uanset materiale sammensætning.

Sundolitt S250MX er kapillarbrydende

Bemærk at der ved lette terrændæk ikke bør anvendes letklinker og andre lignende løse og afrundede materialer.

Fugtspærreplaceringer

Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre oven på Sundolitt isoleringsplader eller umiddelbart under et fugtfølsomt lag (trægulv, strøer m.v.) - se specielt i Træinformations pjece Træfakta 12.

Ved gulve med tætte belægninger (linoleum o.lign.) skal gulvleverandørens anvisninger følges nøje.

Specielt ved kombination af gulvvarme og trægulve skal gulvleverandørens anvisninger for fugtspærrens placering følges nøje.

Fugtspærren kan med fordel placeres en tredjedel nede i isoleringslag og derved beskyttes mod bevægelser. Fugtspærre kan/bør have funktion som radonspærre.

Fugtspærre placeringer jf. SBi anvisningerne 189 og 224.

Isoleringslag

Ved lette terrændæk anvendes Sundolitt S250MX jf. Træinformations pjece TræFakta 12.

Isoleringsstykkelse under fugtspærre mindst 150 mm (eller en tredjedel af samledeisoleringstykkelse). Samlede maksimale isoleringtykkelse 450 mm.

Vær opmærksom at konstruktion skal være drænet. Vandtryk på isolering (eksempelvis opstigende grundvand) vil over tid forringe isoleringsevne og medføre risiko for opdrift.

Isoleringsstykkelse

Afhænger af byggeriets anvendelse og/eller forventning til energiramme. Se tabel i afsnittet Vejledning med Sundolitt's forslag.

Isolering kan udlægges i et til flere lag. Ved mange lag kan deformationer i samlet isoleringlag øges. 

Tæthed/Radon

Jævnfør bygningsreglementet skal bygningskonstruktioners tæthed sikre indeklima mod indtrængning af radongas fra undergrunden. Anvendt fugtspærre skal/bør sikre tæthed for radon.

Se afsnit om Radon.

Sundolitt Gulvvarme kan anvendes i opbygningen (produceres som S250MX). Bemærk at Sundolitt Gulvvarme kan indgå i konstruktionens samlede isolans.

Det anbefales at rekvire og læse mere i Træinformations pjece TræFakta 12.

 


Terrændæk uden beton

- perfekt løsning ved renovering. 'Byg om morgenen og flyt ind om eftermiddagen - næsten'

 

Terrændæk uden beton med gulvvarme

Terrændæk uden beton består typisk af følgende lag

 • Gulvbelægning (opbygning med styrke og stivhed svarende til 22 mm gulvspånplade)

 • Eventuel gulvvarmeløsning

 • Isoleringslag (Sundolitt S250MX)

 • Fugtspærre

 • Isoleringslag/kapillarbrydende lag (Sundolitt S250MX)

 • Plant, stabil og bæredygtigt lag (typisk sand)

NB!

Princippet kan anvendes ved såvel renovering som nybyggeri, ved indvendig efterisolering af terrændæk samt konvertering af krybekældre.

Underlag (drænet/udrænet)

Plant, stabilt og bæredygtigt underlag’. Planheden kan have betydning for planhed i det færdige gulv. Stabilitet mod uønsket sætning i gulvet. Bæredygtig for at bære forventet belastning på gulv.

Kapillarbrydende lag

Kapillarbrydende lag sikrer mod opstigende fugt fra jord.

God byggeskik i Danmark foreskriver at gulve/dæk mod jord skal udføres med et kapillarbrydende lag på mindst 150 mm, uanset materiale sammensætning.

Sundolitt S250MX er kapillarbrydende

Bemærk at der ved lette terrændæk ikke bør anvendes letklinker og andre lignende løse og afrundede materialer.

Fugtspærreplaceringer

Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre oven på Sundolitt isoleringsplader eller umiddelbart under et fugtfølsomt lag (trægulv, strøer m.v.) - se specielt i Træinformations pjece Træfakta 12.

Ved gulve med tætte belægninger (linoleum o.lign.) skal gulvleverandørens anvisninger følges nøje.

Specielt ved kombination af gulvvarme og trægulve skal gulvleverandørens anvisninger for fugtspærrens placering følges nøje.

Fugtspærren kan med fordel placeres en tredjedel nede i isoleringslag og derved beskyttes mod bevægelser. Fugtspærre kan/bør have funktion som radonspærre.

Fugtspærre placeringer jf. SBi anvisningerne 189 og 224.

Isoleringslag

Ved lette terrændæk anvendes Sundolitt S250MX jf. Træinformations pjece TræFakta 12.

Isoleringsstykkelse under fugtspærre mindst 150 mm (eller en tredjedel af samledeisoleringstykkelse). Samlede maksimale isoleringtykkelse 450 mm.

Vær opmærksom at konstruktion skal være drænet. Vandtryk på isolering (eksempelvis opstigende grundvand) vil over tid forringe isoleringsevne og medføre risiko for opdrift.

Isoleringsstykkelse

Afhænger af byggeriets anvendelse og/eller forventning til energiramme. Se tabel i afsnittet Vejledning med Sundolitt's forslag.

Isolering kan udlægges i et til flere lag. Ved mange lag kan deformationer i samlet isoleringlag øges. 

Tæthed/Radon

Jævnfør bygningsreglementet skal bygningskonstruktioners tæthed sikre indeklima mod indtrængning af radongas fra undergrunden. Anvendt fugtspærre skal/bør sikre tæthed for radon.

Se afsnit om Radon.

Sundolitt Gulvvarme kan anvendes i opbygningen (produceres som S250MX). Bemærk at Sundolitt Gulvvarme kan indgå i konstruktionens samlede isolans.

Det anbefales at rekvire og læse mere i Træinformations pjece TræFakta 12.