Udvendig kældervægsisolering

Udvendig kældervægsisolering


- kombination af dræn og isolering

Sundolitt Drænplader leveres som standard i kvaliteten S80. Ved opgaver med stort jordtryk/lejetryk kan Sundolitt Drænplader leveres op til S300MX kvalitet og Sundolitt XPS 300. Se trykstyrker side 8.
Til konstruktioner, der lejlighedsvis påvirkes afdirekte vandtryk (eventuelt højt grundvand), kan Sundolitt Drænplader leveres i XPS kvalitet.

Udvendg kældervægsisoleringIsometri af væg med mnteret udvendig isolering og dræn

Yderligere isolering af kældervæg over drænpladerudføres bedst med almindelig Sundolitt S80 eller Sundolitt Climate C80 afdækket med for eksempel egnet puds.
Drænpladernes fiberdug skal dække overkant og samlinger mellem pladerne indbyrdes. Fiberdug fastholdes med filtsøm.
Før opsætning af plader berappes kældervæg plant og asfalteres eventuelt. Se også SBi anvisning 224 – Fugt i bygninger.
Tilfyldning foran vægdræn udføres med drænende fyld, eksempelvis grus.

Montage

Ved kældervæg lavere eller højere end 2,4 m skæres drænplader i princip som vist, for at minimere spild.
Drænplader fastholdes ved limning (fliseklæb, vandbaseret fugelim eller tilsvarende) eller mekanisk befæstelse.

Drænplader afdækkes i overkant således overfladevand ledes ud til pladens drænende forside. Afdækning med Sundolitt Vandnæse ved drænpladetykkelser op til 250 mm.

Afdækning ved drænpladetykkelser større end 250 mm.

Sundolitt Drænplader monteres så tæt på terrænoverflade som muligt og afsluttes her med egnet afdækning, fx med Sundolitt Vandnæse eller anden afdækning. Ved kombination mellem udvendig isolering og isolerede blokke i væg bør overlap mellem de to isoleringslag mindst være 200 mm jf. DS418.

Fugtteknik
Kapillaritet: Sundolitt-produkterne er kapillarbrydende, hvilket vil sige, at produkterne kan indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.


Dræning: Dræningsevne 30 liter/min/m2 – Jf. testrapport SP


Tilbehør
VandnæseafdækningSundolitt Vandnæse: Søvandsbestandig aluminium (t=0,5 mm). I længder á 2,5 m og kan leveres til Sundolitt Drænplader i tykkelserne 75-250 mm.

 

 

 

 

 

 

 


Ved større tykkelserAfdækning dræn kan anvendes egnet afdækningsmateriale klæbet (eller befæstet) til kældervæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søm til filt: Almindelige søm kan sikrer en effektiv samling af drænpladernes filtdug.

 


Udvendig kældervægsisolering

- kombination af dræn og isolering

Sundolitt Drænplader leveres som standard i kvaliteten S80. Ved opgaver med stort jordtryk/lejetryk kan Sundolitt Drænplader leveres op til S300MX kvalitet og Sundolitt XPS 300. Se trykstyrker side 8.
Til konstruktioner, der lejlighedsvis påvirkes afdirekte vandtryk (eventuelt højt grundvand), kan Sundolitt Drænplader leveres i XPS kvalitet.

Udvendg kældervægsisoleringIsometri af væg med mnteret udvendig isolering og dræn

Yderligere isolering af kældervæg over drænpladerudføres bedst med almindelig Sundolitt S80 eller Sundolitt Climate C80 afdækket med for eksempel egnet puds.
Drænpladernes fiberdug skal dække overkant og samlinger mellem pladerne indbyrdes. Fiberdug fastholdes med filtsøm.
Før opsætning af plader berappes kældervæg plant og asfalteres eventuelt. Se også SBi anvisning 224 – Fugt i bygninger.
Tilfyldning foran vægdræn udføres med drænende fyld, eksempelvis grus.

Montage

Ved kældervæg lavere eller højere end 2,4 m skæres drænplader i princip som vist, for at minimere spild.
Drænplader fastholdes ved limning (fliseklæb, vandbaseret fugelim eller tilsvarende) eller mekanisk befæstelse.

Drænplader afdækkes i overkant således overfladevand ledes ud til pladens drænende forside. Afdækning med Sundolitt Vandnæse ved drænpladetykkelser op til 250 mm.

Afdækning ved drænpladetykkelser større end 250 mm.

Sundolitt Drænplader monteres så tæt på terrænoverflade som muligt og afsluttes her med egnet afdækning, fx med Sundolitt Vandnæse eller anden afdækning. Ved kombination mellem udvendig isolering og isolerede blokke i væg bør overlap mellem de to isoleringslag mindst være 200 mm jf. DS418.

Fugtteknik
Kapillaritet: Sundolitt-produkterne er kapillarbrydende, hvilket vil sige, at produkterne kan indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.


Dræning: Dræningsevne 30 liter/min/m2 – Jf. testrapport SP


Tilbehør
VandnæseafdækningSundolitt Vandnæse: Søvandsbestandig aluminium (t=0,5 mm). I længder á 2,5 m og kan leveres til Sundolitt Drænplader i tykkelserne 75-250 mm.

 

 

 

 

 

 

 


Ved større tykkelserAfdækning dræn kan anvendes egnet afdækningsmateriale klæbet (eller befæstet) til kældervæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søm til filt: Almindelige søm kan sikrer en effektiv samling af drænpladernes filtdug.