Tabeller - Bæreevne - Beton


- belastninger fra bolig til industri

Her på siden findes skemaer for overslagsdimensionering for 9 definerede lastgrupper. 5 af gruppene er opstillet i henhold til DS/EN 1991-1-1 "Eurocodes 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-1: Generelle laster" og 4 industrilastgrupper.

Sidstnævnte grupper findes ikke i et dansk normsæt, men er sammensat således de dækker en bred vifte af muligheder.

Skemaernes resultater er vejledende og skal derfor blot betragtes som et hjælpeværktøj til valg af produkt og løsning. Vejledningen kan ikke erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt.

Skemaerne er først og fremmest beregnet på fladeunderstøttede terrændæk, men kan også anvendes for parkeringsdæk, udendørs isolerede trafikarealer, garageanlæg, tagterrasser m.v.

Skemaerne indeholder specifikationer for betondæk for de enkelte lastgrupper med isoleringens betegnelse og tykkelse som indgangsparametre.

Skemaerne er baseret på specifikke last sammensætninger. Ønskes andre sammensætninger, kan man med fordel downloade vores beregningsprogram her på hjemmesiden.

Lastgrupper i henhold til DS/EN 1991-1-1

Hver gruppe er gennemregnet for to lastkombinationer. Den første indeholder last som anført i DS/EN 1991-1-1, mens den anden indeholder en væsentlig større last, som muliggør anvendelse af tungere, ikke-bærende skillevægge direkte på dækket. NB! Vær opmærksom på at eventuelle deformationer i underlaget skal kunne optages i væggen.

Forudsætninger for skemaer:
Betonkvalitet min. Beton 20 MPa (dæklag 10 mm)
Armering 550 MPa
Underliggende jord forudsættes at have et ballast svarende til 50.000 kN/m³

NB! Såfremt der er væsentlige belastninger langs frie kanter ilægges en oversidearmering svarende til ca. 50% af den angivne undersidearmering. I praksis vælges ofte at anvende samme armering som i bunden. Oversidearmeringen placeres inden for et område på ca. 1,00 m fra den frie kant.

Lastgrupper for Industri

Skemaerne er som ovenfor nævnt gældende for 4 forskellige lastgruppe sammensætninger.

Følgende lastkombinationerne er antaget:

  • Jævnt fordelt nyttelast + permanent last fra reolben (punktlast) + permanent last fra indskudt dæk på søjler + hjultryk fra trucklast.

  • Jævnt fordelt nyttelast + permanent last fra indskudt dæk på søjler + hjultryk fra trucklast.

  • Kombination 1 og 2, dog uden trucklast.

Undersøgelserne er foretaget med følgende lastplaceringer:

Reollast: I midten af pladefelt 
Punktlast 1,0 m fra pladefeltets midte mod fri kant 

Trucklast: I midten af pladefelt og alternativt langs fri kant til bestemmelse af oversidearmering.


Betonkvalitet min. Beton 20 MPa (dæklag 10 mm)
Armering 550 MPa
Underliggende jord forudsættes at have et ballast svarende til 100.000 MN/m³

NB! Hvor der i skemaerne er anført armering ved fri kant betyder dette, at der skal indlægges den angivne oversidearmering ved frie kanter. Regler for kantarmering og fuger se også afsnittet for udførelsesteknik. Forekommer yderligere koncentrerede belastninger eller større hjultryk langs fri kanter og gulvfuger, skal betonpladetykkelse og nødvendig armering kontrolleres ved særlig beregning. Til dette kan man med fordel downloade vores beregningsprogram her på hjemmesiden.

 


Tabeller - Bæreevne - Beton

- belastninger fra bolig til industri

Her på siden findes skemaer for overslagsdimensionering for 9 definerede lastgrupper. 5 af gruppene er opstillet i henhold til DS/EN 1991-1-1 "Eurocodes 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-1: Generelle laster" og 4 industrilastgrupper.

Sidstnævnte grupper findes ikke i et dansk normsæt, men er sammensat således de dækker en bred vifte af muligheder.

Skemaernes resultater er vejledende og skal derfor blot betragtes som et hjælpeværktøj til valg af produkt og løsning. Vejledningen kan ikke erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt.

Skemaerne er først og fremmest beregnet på fladeunderstøttede terrændæk, men kan også anvendes for parkeringsdæk, udendørs isolerede trafikarealer, garageanlæg, tagterrasser m.v.

Skemaerne indeholder specifikationer for betondæk for de enkelte lastgrupper med isoleringens betegnelse og tykkelse som indgangsparametre.

Skemaerne er baseret på specifikke last sammensætninger. Ønskes andre sammensætninger, kan man med fordel downloade vores beregningsprogram her på hjemmesiden.

Lastgrupper i henhold til DS/EN 1991-1-1

Hver gruppe er gennemregnet for to lastkombinationer. Den første indeholder last som anført i DS/EN 1991-1-1, mens den anden indeholder en væsentlig større last, som muliggør anvendelse af tungere, ikke-bærende skillevægge direkte på dækket. NB! Vær opmærksom på at eventuelle deformationer i underlaget skal kunne optages i væggen.

Forudsætninger for skemaer:
Betonkvalitet min. Beton 20 MPa (dæklag 10 mm)
Armering 550 MPa
Underliggende jord forudsættes at have et ballast svarende til 50.000 kN/m³

NB! Såfremt der er væsentlige belastninger langs frie kanter ilægges en oversidearmering svarende til ca. 50% af den angivne undersidearmering. I praksis vælges ofte at anvende samme armering som i bunden. Oversidearmeringen placeres inden for et område på ca. 1,00 m fra den frie kant.

Lastgrupper for Industri

Skemaerne er som ovenfor nævnt gældende for 4 forskellige lastgruppe sammensætninger.

Følgende lastkombinationerne er antaget:

  • Jævnt fordelt nyttelast + permanent last fra reolben (punktlast) + permanent last fra indskudt dæk på søjler + hjultryk fra trucklast.

  • Jævnt fordelt nyttelast + permanent last fra indskudt dæk på søjler + hjultryk fra trucklast.

  • Kombination 1 og 2, dog uden trucklast.

Undersøgelserne er foretaget med følgende lastplaceringer:

Reollast: I midten af pladefelt 
Punktlast 1,0 m fra pladefeltets midte mod fri kant 

Trucklast: I midten af pladefelt og alternativt langs fri kant til bestemmelse af oversidearmering.


Betonkvalitet min. Beton 20 MPa (dæklag 10 mm)
Armering 550 MPa
Underliggende jord forudsættes at have et ballast svarende til 100.000 MN/m³

NB! Hvor der i skemaerne er anført armering ved fri kant betyder dette, at der skal indlægges den angivne oversidearmering ved frie kanter. Regler for kantarmering og fuger se også afsnittet for udførelsesteknik. Forekommer yderligere koncentrerede belastninger eller større hjultryk langs fri kanter og gulvfuger, skal betonpladetykkelse og nødvendig armering kontrolleres ved særlig beregning. Til dette kan man med fordel downloade vores beregningsprogram her på hjemmesiden.