Bygningsreglement


- Sundolitt isolering mod jord

Skema viser beregnede tykkelser som tilnærmes ved sammensætning af standard tykkelser - se standard tykkelser i Produkter.

Skema er baseret på terrændæk med beton og indbygget gulvvarme.

Det skal understreges at U-værdier i skema, på nær mindste varmisolering, er anbefalede.

U-værdiskema 080721.png

Grå markering: Isoleringstykkelse under 150 mm kan kun benyttes ved supplement af andet kapillarbrydende materiale - isoleringslag plus supplerende kapillarbrydende materiale minimum 150 mm.


Bygningsreglement

- Sundolitt isolering mod jord

Skema viser beregnede tykkelser som tilnærmes ved sammensætning af standard tykkelser - se standard tykkelser i Produkter.

Skema er baseret på terrændæk med beton og indbygget gulvvarme.

Det skal understreges at U-værdier i skema, på nær mindste varmisolering, er anbefalede.

U-værdiskema 080721.png

Grå markering: Isoleringstykkelse under 150 mm kan kun benyttes ved supplement af andet kapillarbrydende materiale - isoleringslag plus supplerende kapillarbrydende materiale minimum 150 mm.