Trinlyddæmpning

Trinlyddæmpning


- robust trinlyddæmpning

Sundolitt Trinlyddæmpning

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne, elasticitet og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Sundolitt Trinlyddæmpning består af mekanisk blødgjorte Sundolitt plader. Sundolitt pladernes normalt meget hårde struktur er ændret og trykstyrken reduceret. I stedet opnår pladerne en større fjedring og bedre trinlyddæmpende egenskaber.

Med Sundolitt Trinlyddæmpning som underlag for et flydegulv opnår man et ægte svømmende gulv med stor trinlyddæmpning. Konstruktionen sikrer løsninger til de vanskeligste steder, således at man undgår utilsigtede sammenstøbninger, som ellers er de svømmende gulves akilleshæl.

Anvendes sammen med tung svømmende plade som anhydrit, flydemørtel eller armeret beton (ca.70 kg/m2).

På færdig konstruktion kan gulvbelægningen senere ændres f.eks. fra tæppe til linoleum uden at man risikerer trinlydproblemer. Samtidig med trinlyddæmpningen forbedres etageadskillelsens luftlydisolation.

Sundolitt Trinlyddæmpning fås i 2 kvaliteter:

 • styrkeklasse 4000 med tilladt brugslast 4,0 kN/m². Klassen anvendes primært til boliger.

 • styrkeklasse 5000 med tilladt brugslast 5,0 kN/m². Klassen anvendes primært til kontorer (ikke arkiv).

Plader bidrager til konstruktionens isolans.

Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.

Ved behov for øget indbygningshøjde suppleres med almindelige Sundolitt S plader under Sundolitt Trinlydsplader.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.

Tilbehør

 • Kantstrimler. Lydstrimmel af LDPE (lav densitet polyethylen) eller tilsvarende. Generelt mere elastisk end den elasticitet der er i trinlydplader.

 • Lydstrimmel til effektiv sikring mod kontakt mellem nystøbt flydegulv og faste konstruktioner (vægge, gennemføringer og lignende).

 • Lydstrimmel hæftes til konstruktioner med eksempelvis fugelim.

 

Understøttende anvisninger

 • SBi anvisning 243 - Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri

 • SBi anvisning 237 - Lydisolering mellem boliger - nybyggeri

 • SBi anvisning 173 - Bygningers lydisolering. Ældre bygninger

 • SBi anvisning 218 - Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger


Trinlyddæmpning

- robust trinlyddæmpning

Sundolitt Trinlyddæmpning

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne, elasticitet og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Sundolitt Trinlyddæmpning består af mekanisk blødgjorte Sundolitt plader. Sundolitt pladernes normalt meget hårde struktur er ændret og trykstyrken reduceret. I stedet opnår pladerne en større fjedring og bedre trinlyddæmpende egenskaber.

Med Sundolitt Trinlyddæmpning som underlag for et flydegulv opnår man et ægte svømmende gulv med stor trinlyddæmpning. Konstruktionen sikrer løsninger til de vanskeligste steder, således at man undgår utilsigtede sammenstøbninger, som ellers er de svømmende gulves akilleshæl.

Anvendes sammen med tung svømmende plade som anhydrit, flydemørtel eller armeret beton (ca.70 kg/m2).

På færdig konstruktion kan gulvbelægningen senere ændres f.eks. fra tæppe til linoleum uden at man risikerer trinlydproblemer. Samtidig med trinlyddæmpningen forbedres etageadskillelsens luftlydisolation.

Sundolitt Trinlyddæmpning fås i 2 kvaliteter:

 • styrkeklasse 4000 med tilladt brugslast 4,0 kN/m². Klassen anvendes primært til boliger.

 • styrkeklasse 5000 med tilladt brugslast 5,0 kN/m². Klassen anvendes primært til kontorer (ikke arkiv).

Plader bidrager til konstruktionens isolans.

Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.

Ved behov for øget indbygningshøjde suppleres med almindelige Sundolitt S plader under Sundolitt Trinlydsplader.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.

Tilbehør

 • Kantstrimler. Lydstrimmel af LDPE (lav densitet polyethylen) eller tilsvarende. Generelt mere elastisk end den elasticitet der er i trinlydplader.

 • Lydstrimmel til effektiv sikring mod kontakt mellem nystøbt flydegulv og faste konstruktioner (vægge, gennemføringer og lignende).

 • Lydstrimmel hæftes til konstruktioner med eksempelvis fugelim.

 

Understøttende anvisninger

 • SBi anvisning 243 - Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri

 • SBi anvisning 237 - Lydisolering mellem boliger - nybyggeri

 • SBi anvisning 173 - Bygningers lydisolering. Ældre bygninger

 • SBi anvisning 218 - Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger