RadonSafety


- Entreprenør Erling Jensen A/S anvender Sundolitt RadonSafety fordi det er en mere sikker løsning

Entreprise: Aldi, 4300 Holbæk

Entreprenør: Erling Jensen A/S

Leverance: Sundolitt RadonSafety S150

Udførelse: Oktober - november 2015

Paw Mølgaard, projektleder ved Entreprenør Erling Jensen A/S er godt tilfreds med Sundolitt RadonSafety: ”Sundolitt RadonSafety er effektivt at udlægge og så er prisen i orden.”

En sikker løsning

Paw Mølgaard fortæller: ”Vi valgte Sundolitt RadonSafety til Aldi byggeriet, fordi der ved bygherretilsynet blev stillet spørgsmål til radonsikringen. Derfor fandt vi frem til Sundolitts løsning, som, med den konstruktion der blev valgt, er en bedre radonsikring end andre løsninger. Samtidig er jeg glad for det stabile underlag uden ekstra udgravning, så vi undgår sætningsskader.”

Mindre arbejdstid – bedre økonomi

Paw Mølgaard fortsætter: ”Arbejdsgangen med Sundolitt RadonSafety er effektiv, og det betyder mindre arbejdstid, som igen er penge. Det har selvfølgelig også påvirket beslutningen, men jeg vil sige, at det ikke er sidste gang, vi benytter os af den løsning. Det virker godt.”

Udlægning af RadonpladerSundolitt RadonSafety – nye krav til radonsikring

Med BR2010 er der indført skærpede krav til grænseværdien for radon i indeklimaet i nybyggeri, hvorfor radonsikring skal tænkes ind. Tæt konstruktion mod undergrunden er normalt den primære sikring, men med Sundolitt RadonSafety etableres der et suglag under isoleringslaget, hvor radongas fra undergrunden kan opsamles. Gassen kan enten ledes passivt ved trykudligning eller aktivt ved ventilation til rør ført over tag. Sundolitt RadonSafety kan således tilføre en ekstra sikring i forhold til radongas, som er nødvendig, hvis tætheden ikke er god nok, eller tætheden over tid forringes.

Konstruktionens bæreevne bevares

Sundolitt RadonSafety er et stabilt lag der ikke forringer konstruktionens bæreevne og således kan etablering af trykudlignings-/ventilationsbrønd ske efter behov, også efter at byggeriet er ibrugtaget. ”Brønden” kan skæres ud i isoleringen uden betydende forringelse i terrændækkets bærevene. Etablering af suglag med Sundolitt RadonSafety hindrer ikke muligheden for at opsætte stabiliserende skillevægge på terrændæk, uden selvstændigt fundament. Læs mere om radon og radonsikring i SBi anvisning 233 ”Radonsikring af nye bygninger” og Byg-Erfa erfaringsblad (99) 15 01 02 ”Radonsikring – Nye bygninger”

Radonsafety plader i palle


RadonSafety

- Entreprenør Erling Jensen A/S anvender Sundolitt RadonSafety fordi det er en mere sikker løsning

Entreprise: Aldi, 4300 Holbæk

Entreprenør: Erling Jensen A/S

Leverance: Sundolitt RadonSafety S150

Udførelse: Oktober - november 2015

Paw Mølgaard, projektleder ved Entreprenør Erling Jensen A/S er godt tilfreds med Sundolitt RadonSafety: ”Sundolitt RadonSafety er effektivt at udlægge og så er prisen i orden.”

En sikker løsning

Paw Mølgaard fortæller: ”Vi valgte Sundolitt RadonSafety til Aldi byggeriet, fordi der ved bygherretilsynet blev stillet spørgsmål til radonsikringen. Derfor fandt vi frem til Sundolitts løsning, som, med den konstruktion der blev valgt, er en bedre radonsikring end andre løsninger. Samtidig er jeg glad for det stabile underlag uden ekstra udgravning, så vi undgår sætningsskader.”

Mindre arbejdstid – bedre økonomi

Paw Mølgaard fortsætter: ”Arbejdsgangen med Sundolitt RadonSafety er effektiv, og det betyder mindre arbejdstid, som igen er penge. Det har selvfølgelig også påvirket beslutningen, men jeg vil sige, at det ikke er sidste gang, vi benytter os af den løsning. Det virker godt.”

Udlægning af RadonpladerSundolitt RadonSafety – nye krav til radonsikring

Med BR2010 er der indført skærpede krav til grænseværdien for radon i indeklimaet i nybyggeri, hvorfor radonsikring skal tænkes ind. Tæt konstruktion mod undergrunden er normalt den primære sikring, men med Sundolitt RadonSafety etableres der et suglag under isoleringslaget, hvor radongas fra undergrunden kan opsamles. Gassen kan enten ledes passivt ved trykudligning eller aktivt ved ventilation til rør ført over tag. Sundolitt RadonSafety kan således tilføre en ekstra sikring i forhold til radongas, som er nødvendig, hvis tætheden ikke er god nok, eller tætheden over tid forringes.

Konstruktionens bæreevne bevares

Sundolitt RadonSafety er et stabilt lag der ikke forringer konstruktionens bæreevne og således kan etablering af trykudlignings-/ventilationsbrønd ske efter behov, også efter at byggeriet er ibrugtaget. ”Brønden” kan skæres ud i isoleringen uden betydende forringelse i terrændækkets bærevene. Etablering af suglag med Sundolitt RadonSafety hindrer ikke muligheden for at opsætte stabiliserende skillevægge på terrændæk, uden selvstændigt fundament. Læs mere om radon og radonsikring i SBi anvisning 233 ”Radonsikring af nye bygninger” og Byg-Erfa erfaringsblad (99) 15 01 02 ”Radonsikring – Nye bygninger”

Radonsafety plader i palle